Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Stålet i Olkiluoto 3:s reaktortryckkärl godkändes

Olkiluoto kärnkraftverk. Reaktor 3 är längst till höger i bild. Den reaktor som syns längst till vänster är enhet 4, som än så länge bara finns på ritbordet.. Foto: Teollisuuden Voima Oyj
Olkiluoto kärnkraftverk. Reaktor 3 är längst till höger i bild. Den reaktor som syns längst till vänster är enhet 4, som än så länge bara finns på ritbordet.. Foto: Teollisuuden Voima Oyj
Publicerad av
Markku Björkman - 05 jan 2016

Finlands strålsäkerhetscentral STUK godkände nyligen den utredning som TVO presenterat om kvaliteten på stålet i reaktortryckkärlet i kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. STUK har till uppgift att garantera strålningssäkerheten i Finland.

Enligt utredningen finns det inga säkerhetspåverkande avvikelser i kvaliteten på stålet som använts för reaktortryckkärlet eller reaktorns andra primärkretsdelar i det kärnkraftverksbygge som pågår i Olkiluoto.

I utredningen som STUK fick av TVO i slutet av juni 2015 fastställer TVO att reaktortryckkärlet i Olkiluoto är tillverkat med en annan, kvalitetsmässigt mycket bättre metod än tryckkärlet i Flamanville, och att granskningarna i samband med tillverkningen hade avslöjat om det funnits liknande problem.  STUK bad TVO reda ut stålkvaliteten, efter att stålet som använts i bygget av kärnkraftverksenheten Flamanville 3 i Frankrike konstaterats ha avvikelser som påverkar hållkraften och som beror på kolhalten i stålet.

Även delarna i primärkretsen har enligt den kompletterande utredning som TVO gav STUK i början av november granskats på vederbörligt sätt i samband med tillverkningen.

TVO granskade ännu i oktober kolhalterna i det stål som använts för den tryckgenerator som hör till reaktorns primärkrets. Mätningarna visade att kolhalten uppfyller kraven. I beslutet konstaterar STUK att de utredningar TVO levererat är tillräckliga och att de slutsatser som dragits är motiverade.

STUK grundades år 1958. Till en början var STUK det lilla Radiofysiska institutet som var underordnat medicinalverket. Radiofysiska institutet hade till uppgift att granska den strålningsutrustning som användes på sjukhusen. Under årens lopp, i takt med att kunskapen har ökat och användningen av strålning och radioaktiva ämnen har blivit vanligare, har STUK fått nya uppgifter. Idag är STUK ett experthus med full service i strål- och kärnsäkerhetsfrågor.

STUK fick som uppgift att övervaka kärnsäkerheten i slutet av 1960-talet. Då omvandlades STUK till en oberoende säkerhetsmyndighet, Strålsäkerhetsanstalten, som var underordnad social- och hälsovårdsministeriet.

År 1984 ändrades namnet till Strålsäkerhetscentralen. Samtidigt etablerades förkortningen STUK, som även är känd utomlands.

Annons