Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Kärnkraft har ännu långt kvar till sin toppnivå

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jan 2016

Trots att det gått mer än 75 år sedan forskare för första gången upptäckte fission, som är principen bakom kärnkraft, har sektorn långt kvar till sin toppnivå. I dag har 30 länder kärnkraft, men hela 56 länder har forskningsreaktorer.

Enligt en rapport som sammanställts av sajten Energy & Capital om kärnkraftens globala expansion, kommer idag 14 procent av världens el från kärnkraft. Lägger man till de reaktorer som just nu är under uppbyggnad, har kärnkraft potential att öka med 17 procent till befintlig kapacitet och räknar man även in de reaktorer som befinner sig på planeringsstadiet kan kärnkraften öka med ytterligare 49 procent.

Totalt handlar det om 71 reaktorer som är under uppförande med en sammanlagd kapacitet på 65 139 megawatt el. 167 reaktorer planeras med en total kapacitet på 184 415 megawatt el och ytterligare 317 är föreslagna, med en total förväntad kapacitet på 359 655 megawatt el, enligt rapporten.

I dag får dessutom fler länder sin el tillgodosedd genom kärnkraft än som producerar den. Till och med en hårdnackad kärnkraftsmotståndare som Danmark får 10 procent av sin energi från importerad kärnkraft.

Rapportförfattarna har räknat ut att, förutsatt att dagens reaktorer kommer fortsätta vara i drift inom överskådlig tid, kommer den totala globala kärnkraftskapaciteten att uppgå till 983 317 megawatt el år 2030. Det är nästan en tredubbling av kapaciteten på bara 18 år.  Som den utsläppsfria energikälla kärnkraft är, så är ett allt viktigare argument för kärnkraften att den inte bidrar till klimatuppvärmningen. Ett annat är elpriset. Det genomsnittliga elpriset för kärnkraftsel är 15 dollar per megawattimme, vilket är mindre än hälften av det genomsnittliga priset för andra energikällor.

Rapportens kommer till slutsatsen att kärnkraft är en lönsam industri. Den kan till och med bli framtidens storindustri. Rapporten går därefter igenom några av de största aktörerna från olika delar av kärnkraftens produktionskedja. Bland annat Areva, det franska företaget som bryter uran i bland annat Kazakstan och Kanada. Areva bygger och projekterar kärnreaktorer också, en verksamhet som 2011 stod för 37 procent av företagets intäkter.

En annan storspelare är det kanadensiska uranbrytningsföretaget Cameco som utvecklat en metod för att på ett säkert sätt utvinna höggradig uranmalm i kanadensiska gruvor. Till listan kan också läggas Entergy och Exelon, de två största energibolagen som driver kärnkraftverk i USA. Det är alla företag som, enligt rapporten, med all säkerhet kommer att höra mer talas om sig i takt med att kärnkraften expanderar globalt. 

Annons