Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 21 2017
Senaste Nytt

Oskarshamn som modell för baltiska länder

Publicerad av
Markku Björkman - 30 dec 2015

Estland, Lettland, Litauen och Polen planerar för utbyggnad av kärnkraft. Polen planerar ett nytt kärnkraftverk nära Gdansk. Enligt en ny energistrategi i Polen ska minst 15 procent av energibehovet i framtiden täckas av kärnkraft. Ett argument i sammanhanget är att energiförsörjningen i Polen idag till hela 90 procent täcks av kolkraftanvändning, vilket knappast är i linje med EU:s klimatpolicy.

 

Därför undersöker alla dessa fyra länder möjligheterna kring slutförvar samt hur man kommunicerar detta med allmänheten. Följaktligen är de också intresserade av att ta reda på hur hela kärnkraftscykeln fungerar i Sverige och ta del av den kunskap och erfarenhet som finns i Oskarshamn.

 

EU-projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) är ett samarbete mellan universitet runt Östersjön med målet att studera långvariga hållbara utvecklingsalternativ inom kärnkraftstekniken. Ett första studiebesök ägde enligt nättidningen Nordiska Projekt Energi rum nyligen. Den första besöksgruppen bestod av forskare från de baltiska staterna och Polen.

 

– Vi besökte de kärntekniska anläggningarna och såg hur Oskarshamns kommun arbetar med frågorna som uppstår med anledning av närheten till kärnkraftstekniken och anläggningarna, berättade Sigitas Rimkevicius, chef på Lithuanian Energy Institute och projektledare för BRILLIANT.

 

Den svenska partnern i projektet var KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Oskarshamns kommun/Nova och KTH har sedan flera år ett strategiskt partnerskap. KTH lyfter på flera sätt upp Oskarshamn och möjligheterna som finns här, bland annat genom detta besök.

 

– Vi kommer att dela våra erfarenheter med våra baltiska partners om en hållbar utveckling av kärnkraft, sade Professor Waclaw Gudowski, KTH.

Annons