Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Världspremiär för nytt förnybart drivmedel

Foto: LTU
Foto: LTU
Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2015

Luleå tekniska universitet (LTU) uppger att de är först i världen med att i sin anläggning LTU Green Fuels tillverka ett förnybart drivmedel av pyrolysolja, som är en bioolja. Nyheten har uppmärksammats stort internationellt.

Pyrolysoljan framställs i en ny process genom att snabbt hetta upp skogsrester i en syrefri miljö och därefter snabbt kyla ner de produkter som bildas. Genom samförgasning med svartlut framställs ett fossilfritt drivmedel.

– Vi har gjort ett genombrott för en ny process och lyckats med konststycket att få 1+1 bli lika med 3. Svartluten gör nämligen att pyrolysoljan kan förgasas vid en lägre temperatur, vilket enkelt uttryckt ger bättre utbyte än om råvarorna skulle förgasas var för sig, säger Erik Furusjö, projektledare vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för projektet ”Katalytisk förgasning”, i pressmeddelandet.

Genom att omvandla skogsrester till vätska, även kallad bioolja eller pyrolysolja, höjs energitätheten och transport underlättas. Omvandlingen av pyrolysolja till fossilfritt bränsle sker genom en process som kallas förgasning. Det sker tillsammans med svartlut som är en restprodukt från pappers- och massatillverkning och som finns i stora volymer i bland annat Sverige. Projektet ”Katalytisk förgasning” finansieras av Energimyndigheten och ett industrikonsortium.

Annons