Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Kärnkraften har stort stöd bland svenska folket

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia
Publicerad av
Martin Stråmo - 17 dec 2015

Sju av tio svenskar vill att vi ska fortsätta använda våra befintliga svenska kärnkraftsreaktorer. Endast två av tio vill ha en förtida avveckling. Det visar en opinionsundersökning som genomförts av Novus i november 2015, på uppdrag av Analys-gruppen. Drygt 1 000 personer har tillfrågats i undersökningen.

- Detta är intressant, beskeden om förtida nedläggning av fyra reaktorer tycks inte ha påverkat opinionen alls. Vi hade förväntat oss någon slags reaktion i endera riktningen, men opinionsläget tycks vara okänsligt både för stängningsbesked och debatten inför klimatmötet i Paris. Förtida stängningar strider mot folkviljan, men att stängningarna påverkar klimatutsläppen och stabiliteten i elnätet tycks inte vara känt hos allmänheten. Dagens svenska elproduktion av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft ger ett överskott som exporteras till grannländerna och sänker dessa länders fossilanvändning. En avveckling av svensk kärnkraft leder därför till ökad fossilanvändning hos våra grannar och riskerar också att låsa Sverige i ett fossilberoende, i konflikt med klimatambitionerna, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen, i ett pressmeddelande.

Män är mer positiva till kärnkraft än kvinnor och äldre personer är något mer positiva än yngre.

Annons