Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Tyskland utarbetar en långsiktig plan för kolutfasning

Vattenfallägda kolkraftverket i tyska Boxberg. Foto: Dergenaue
Vattenfallägda kolkraftverket i tyska Boxberg. Foto: Dergenaue
Publicerad av
Markku Björkman - 16 dec 2015

Den tyska miljöministern Barbara Hendricks meddelade att regeringen i Berlin kommer att utarbeta en plan som syftar till att avveckla användningen av kolkraft i landets energimix fram till mitten av detta århundrade.

Regeringen kommer att bjuda in branschgrupper och fackföreningar till samtal som sätter igång arbetet med en så kallad ”Nationell handlingsplan för bättre klimat” fram till 2050. Planen lanseras nästa sommar.

- Det är helt klart att fossila energikällor måste vara avvecklade i mitten av århundradet, tillade Hendricks och underströk att Tyskland behövde hitta ett sätt att mildra de sociala effekterna som kan uppstå i vissa regioner på grund av avvecklingen.

Tysklands beroende av kol ses som ett särdeles motsägelsefullt fenomen eftersom landets energipolitik hittills har präglats av omfattande satsningar för förnybara energikällor.

En dryg fjärdedel av Tysklands el produceras av vind och solenergi. Kolsektorn stod för cirka 44 procent av elproduktionen i Tyskland år 2014. Bara för ett år sedan ansågs den redan beslutade avvecklingen av kärnkraften vara möjligt endast med hjälp av bevarade koleldade kraftverk, som skulle överbrygga klyftan.

Kolavvecklingen möter dock ansenligt motstånd från fackföreningarna i kolproducerande tyska delstater. Därför tog ekonomiminister Siegmar Gabriel tillbaka sitt förslag i juli i år om att införa sanktioner mot de äldsta och mest förorenande koleldade kraftverken. I stället kommer det upprättas ett slags koleldad elreserv.

Annons