Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Rysk snabbneutronreaktor startade elproduktionen

Belojarskaja-kärnkraftverket i ryska Sverdlovsks län: kraftverkets fjärde reaktor på snabbneutroner har genererat sin första el. Foto: Wikipedia/Hardscarf
Belojarskaja-kärnkraftverket i ryska Sverdlovsks län: kraftverkets fjärde reaktor på snabbneutroner har genererat sin första el. Foto: Wikipedia/Hardscarf
Publicerad av
Markku Björkman - 15 dec 2015

 

Ett historiskt tekniskt genombrott har, enligt tidskriften Sputnik, inträffat på Belojarskaja-kärnkraftverket i Sverdlovsks län: kraftverkets fjärde reaktor på snabbneutroner har genererat sin första el.

Snabbneutronsreaktorn BN-800 är en föregångare till kraftfullare reaktorer, som väntas öppna nya horisonter för kärnkraft.

Ryssland betraktas av experter som ledande när det gäller snabbneutronsreaktorer.

Den första fördelen, enligt operatören, med denna teknologi är att den löser atomenergins problem med råvaror. För närvarande använder man sig av så kallade värmereaktorer som löper på energi, vilken lösgörs vid delning av uran-235. Bruk av uran-235 är dock tämligen ineffektivt, eftersom halten av denna klyvbara isotop i naturligt uran utgör under 1 procent.

Sputnik skriver vidare att ”bildligt talat är det lika effektivt att utvinna uran för kärnbränslets skull som att hugga ned träd för att tillverka tändstickor och använda dem som ved. Uran-235 kan alltså inte tillgodose Jordens energibehov”.

Problemet kan åtgärdas med hjälp av snabbneutronsreaktorer vars energiprestation är mycket högre än hos konventionella kärnkraftverk. "Snabba" reaktorer löper på både uran-235 och uran-238, som förekommer mycket oftare i naturen. Ytterligare ett särdrag av "snabba" reaktorer är att de kan till helt och hållet förbruka naturligt uran och ger hundra gånger mera energi utav ett ton utvunnet uran.

Belojarsk kärnkraftverk (ryska: Белоярская АЭС) byggdes i dåvarande Sovjetunionen. Det ligger nära staden Zaretjnyj i Sverdlovsk oblast. Närmaste större stad är Jekaterinburg.

De två första reaktorerna som byggdes på kärnkraftverket, togs i drift 1964 och 1967. Dessa var av typen AMB, vilket är en föregångare till dagens RBMK-reaktorer. De stängdes ner 1983 och 1989.

Den enda reaktor som nu är i drift är en BN-600 snabb bridreaktor, som alstrar 600 megawattimmar el. Det är den största snabbneutronsreaktor för elkraft i drift i världen.

Anläggningen har tre turbiner. Dess reaktorkärna har 369 bränsleknippen, vart och ett bestående av 127 bränslestavar med en anrikningsgrad om 17-26 procent U235.

Som jämförelse ligger en typisk anrikningsgrad hos vanliga ryska reaktorer i området 3-4 procent U235. BN-600 reaktorer använder flytande natrium som kylmedel. Liksom flertalet ryska kärnkraftverk saknar blocket reaktorbyggnad.

Bygget av BN-800 reaktorn Sedan 1987 har byggnadsarbeten pågått för en större bridreaktor av typen BN-800. 2012 påbörjades konstruktion av en ny och ännu större reaktor av BN-modell.

 

Annons