Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt

46 miljoner till forskning om skoglig biomassa

Publicerad av
Redaktionen - 09 dec 2008

Hälften av pengarna kommer från EU:s Botnia-Atlantica program. Även länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland samt de deltagande organisationerna är medfinansiärer i det treåriga projektet.

I EU:s nya direktiv för förnybar energi är målet att öka andelen förnybar energi inom EU till 20 procent till 2020. Syftet med forskningen i projektet är att ge kunskap och stöd för att nå det målet. I Sverige, Norge och Finland är skogen den mest utmärkande bioenergiresursen med stor potential att ersätta fossila bränslen och stärka regional tillväxt och entreprenörskap i alla tre länderna.
– Forskningen går ut på att lyfta fram användningen av biomassa för energi, liksom värdet av de tjänster och produkter som är kopplade till detta.

Skogsägarnas inkomster och avkastning från skogen, både från unga och mogna bestånd, kan absolut öka, säger Tomas Nordfjell, professor i skogsteknik.
De ökade volymerna kan också ge fler arbetstillfällen till skogsentreprenörer. I projektet ska nya affärsmodeller för energikooperativ och skogsentreprenörer studeras. Syftet är också att förbättra bränslekvalitéer och effektivitet i värmeverk, minska utsläpp från dessa och ge praktisk vägledning.

Målgruppen för forskningsresultaten är skogsägare, personal på värmeverk, skogsentreprenörer och övriga professionella inom skog och bioenergi. Nätverkande och informationsutbyte över hela Botnia-Atlanticaområdet är prioriterat i projektet. Här kommer bland annat BioFuel Region att ha en viktig roll.

SLU:s enhet för Biomassateknologi och kemi (BTK) deltar i projektet med sin forskningspilot Biobränsletekniskt centrum (BTC).
– Vår del i projektet är att utveckla kunskap för att modifiera och förbättra biobränslets kvalité och därigenom effektivisera förbränningen samt minska partikelutsläpp, säger Håkan Örberg som är forskare vid BTK. Han är även chef för den unika forskningspiloten BTC, som är designad för forskning för förädling av fasta biobränslen.

Annons

Annons

Annons