Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Fortum: "orimlig börda på kärnkraften"

O2:s reaktorhall. Foto: OKG
O2:s reaktorhall. Foto: OKG
Publicerad av
Martin Stråmo - 06 nov 2015

Energiminister Ibrahim Baylan har träffat Fortum samt andra ägarna av svenska kärnkraftverk, för att diskutera kraftbranschens förutsättningar.

I existerande reaktorer bör tillgängligheten vara god, tror Fortum. Fortums kärnkraftschef menar ändå att förutsättningarna för Sveriges kraftproduktion är problematisk.

- Det är viktigt att säkerställa konkurrenskraften för existerande CO2-fri kraftproduktion också framöver. Kombinationen av ovanligt låga marknadspriser på el och höga kostnader är en utmaning för all energiproduktion. Vi är kritiska till det nyligen fattade beslutet att öka ambitionsnivån i elcertifikatssystemet till 2020, menade Tuomela, enligt ett pressmeddelande.

- Både vattenkraft och kärnkraft beskattas högre än någonsin i Sverige. Kärnkraftsäkerhet är alltid vår första prioritet, men omfattande säkerhetsinvesteringar tillsammans med den för Sverige unika effektskatten innebär en negativ och totalt orimlig börda på kärnkraften, fortsatte Tuomela. På samma sätt är vattenkraften utsatt för en orimlig beskattning - trots dess viktiga roll i energisystemet och som reglerkraft för att hantera en ökande mängd volatil produktion från vind och sol. Sammantaget gör detta att investeringar och utveckling av framtidens energilösningar blir svåra.

Annons