Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Eon klimatskyddar Storfinnforsens kraftverk

Foto: Johan Sundström
Foto: Johan Sundström
Foto: Johan Sundström
Foto: Johan Sundström
Foto: Johan Sundström
Foto: Johan Sundström
Publicerad av
Martin Stråmo - 05 nov 2015

Eon ökar livslängden på Storfinnforsens vattenkraftverk genom att bygga en så kallad klimatvägg. Dammen består av en 800 meter lång betongvägg, samt en jordvall på cirka 400 meter. När dammen byggdes mellan åren 1948 och 1954 blev den Sveriges största betongdamm. Dammbygget får utstå stora temperaturskillnader som barriär mellan vatten och luft, vilket blir påfrestande för betongen. Dygnstemperaturen på utsidan kan variera mellan 20-25 grader under ett dygn. Klimatväggen ska minska denna påfrestning.

– Det gör att betongen utsätts för betydande klimatpåverkan med efterföljande sprickbildning och åldrande, förklarar Anders Nyberg, Eon, ansvarig för projekten vid kraftverksdammarna i Storfinnforsen och Ramsele, i ett pressmeddelande.

– Redan under 90-talet byggdes därför en så kallad klimatvägg, mellan monoliterna på dammväggens utsida, för att dämpa temperaturvariationerna. För ett par år sedan bestämdes dock att vi skulle ta ett större och mer långsiktigt grepp som förlänger dammarnas livslängd med uppemot 100 år. Vi bygger därför en ny och heltäckande klimatvägg längs hela betongväggen och skapar ett stabilt tempererat klimat för betongen på båda dammarna. Genom att vi återvinner spillvärme från kraftproduktionen via värmeväxlare så eliminerar vi helt miljöpåverkan, fortsätter Anders Nyberg.

Annons