Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Innovativt bioraffinaderi invigt i Kanada

Enerkems anläggning i Edmonton i början av anläggningens testserie ifjol. Anläggningen producerar idag upp till 38 miljoner liter biobränsle per år. Foto: Enerkem
Enerkems anläggning i Edmonton i början av anläggningens testserie ifjol. Anläggningen producerar idag upp till 38 miljoner liter biobränsle per år. Foto: Enerkem
Publicerad av
Markku Björkman - 05 nov 2015

Första kommersiella bioraffinaderi, som uteslutande använder gediget kommunalt avfall producerar avancerade biobränslen och kemikalier i Edmonton, i kanadensiska delstaten Alberta. Företaget Enerkems vd, Vincent Chornet, meddelade nyligen i samband med F.O. Lichts 18 internationella energikonferens, World Ethanol & Biofuels, i ungerska huvudstaden Budapest, att anläggningen har överträffat alla förväntningar.

Den 4 november meddelade Enerkem officiellt att företaget har inlett kommersiella driften med Edmontons fullskaliga avfallsanläggning efter en lång testserie.  Idag är Enerkem i stånd att producera både biobränsle och kemisk-tekniska produkter.

Förtagets vd, Vincent Chornet, berättade vid konferensen i Budapest att anläggningens banbrytande teknik använder avfall istället för fossila energikällor för produktion av kemikalier och flytande transportbränslen.

- Vi är stolta över affärsmässiga starten av vårt första fullskaliga bioraffinaderi som utgör kulmen på mer än 10 år av disciplinerade ansträngningar i syfte att uppdatera vår teknik med hjälp av otaliga pilot- och demonstrationsprojekt till kommersiell skala, sa Vincent Chornet,

Slutförandet av anläggningen utgör enligt Chornet en av de viktigaste utvecklingsfaserna som branschen för avfallshantering och bioraffinaderi har hittills varit med om. Enerkems VD sade sig vara glad över att anläggningen kan bli en modell för många kommuner och industrier runt om i världen.

Anläggningen i Alberta, som bedrivs med hjälp av biobränslen, är en av världens första kommersiella anläggningar för produktion av förnybara kemikalier och avancerade biobränslen. Under bygget skapades mer än 600 direkta och indirekta arbetstillfällen.

Denna industriella framgång grundar sig, enligt Chornet, på ett nära samarbete mellan Enerkem, staden Edmonton och delstaten Alberta, som sedan länge har utvecklat nya energi- och miljölösningar. Den nyöppnade anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på upp till 38 miljoner liter biobränsle per år, vilket hjälper Edmonton att minska stadens ekonomiska utgifter nästan 65 miljoner dollar årligen.

Etanol kan användas i en förbränningsmotor på samma sätt som bensin. Nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 volymprocent etanol. Det utgör ungefär 340 000 m kubikmeter etanol som förbrukas i vanliga bensinfordon. Etanol som ska användas som fordonsbränsle och som producerats genom jäsning av socker behöver både destilleras och absoluteras, så att den blir minst 99.5 volyms%, d.v.s. nästan vattenfri.

I mycket mindre skala används också en blandning av etanol och bensin, så kallad E85. Eftersom etanol har högre oktantal än bensin (104 ron) och brinner snabbare, kan motorn få högre verkningsgrad än vid bensindrift. Etanol har ett lägre energivärde per liter än bensin. Etanol har lägre sociometriskt lambda, vilket betyder att man kan köra på mer bränsle, med högre oktan för att få lambda 1. Detta gör att man kan ta ut mer effekt.

Avgaserna från etanoldrift är relativt ofarliga. Avgaser från blandbränslen, exempelvis E85 kan dock innehålla en relativt stor andel kolväten från bensinen. Ren etanol orsakar inte några skadliga kolväteutsläpp.

Annons