Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Ny lagringsmetod bådar gott för termisk solenergi

Ett framsteg inom lagring av termisk solenergi skulle kunna göra tekniken mer tillgänglig. Illustraion: Kelvin Randhir, University of Florida
Ett framsteg inom lagring av termisk solenergi skulle kunna göra tekniken mer tillgänglig. Illustraion: Kelvin Randhir, University of Florida
Publicerad av
Alarik Haglund - 04 nov 2015

Ingenjörer vid Oregon State University i USA har gjort framsteg när det gäller att lagra termisk solenergi, som de menar kommer att kunna minska kostnaderna och göra tekniken mer tillgänglig.

Forskarnas framsteg bygger på nya innovationer inom så kallad termokemisk lagring, där kemisk omvandling används i upprepade cykler för att lagra värme, använda den för att driva turbiner och sedan lagra värme på nytt för att fortsätta cykeln.

Konceptuellt betyder det enligt forskarna att all energi som produceras kan lagras på obestämd tid och användas vid ett senare tillfälle, när den behövs som mest, eller att en del energi kan användas direkt och att resten kan sparas till senare.

Till skillnad från vanliga solceller, som producerar elektricitet direkt från solljus, producerar man med termisk solenergi elektricitet med hjälp av stora solkraftverk, där speglar reflekterar solljuset så att det kan användas för att värma upp en vätska som i sin tur används för att driva en turbin. Tekniken är tilltalande, men kostnader och effektivitet sätter käppar i hjulen.

- I system av det här slaget har energieffektiviteten ett nära samband med de högsta möjliga temperaturer som kan användas. De smälta salter som nu används för att lagra termisk solenergi kan endast arbeta vid cirka 600 grader Celsius och kräver dessutom stora behållare och frätande ämnen. Föreningen vi studerar kan användas vid temperaturer på upp till 1 200 grader Celsius och skulle kunna vara dubbelt så effektiv som befintliga system, säger Nick AuYeung vid Oregon State University.

Enligt AuYeung påminner termokemisk lagring om ett batteri, där kemiska bindningar används för att lagra och frigöra energi, men tekniken utnyttjar värme istället för elektricitet. AuYeung och hans kollegor använder sig av den kemiska föreningen strontiumkarbonat, som då den bryts ner till strontiumoxid och koldioxid förbrukar termisk energi. Den lagrade energin frigörs sedan genom att processen omvänds.

AuYeung påpekar emellertid också att ytterligare forskning är nödvändig innan en prototyp kan testas.

Annons