Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 18 2017
Senaste Nytt

USA:s råoljelager steg i veckan

Foto: Marathon Oil
Foto: Marathon Oil
Publicerad av
Martin Stråmo - 16 okt 2015

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 7,562 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 2,6 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren var ned med 2,618 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 0,4 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk samtidigt med 1,52 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 0,6 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 86,0 procent. Förväntningarna låg vid 86,9 procent och veckan innan låg nivån på 87,5 procent.

Importen av råolja uppgick till omkring 7,3 miljoner fat om dagen, vilket var en uppgång med 247.000 fat per dag från föregående vecka.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på omkring 9,1 miljoner fat om dagen, vilket var 3,4 procent högre jämfört med samma period i fjol (+4,0 procent i årstakt veckan innan).

 fterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på omkring 4,0 miljoner fat om dagen i genomsnitt, vilket var en uppgång med 5,4 procent jämfört med samma period i fjol (+3,7).

 en totala produktefterfrågan under den senaste fyraveckorsperioden låg på omkring 19,5 miljoner fat om dagen. Det var 1,2 procent högre än motsvarande period året innan (-0,3).

USA:s inhemska produktion uppgick till 9,096 miljoner fat om dagen under förra veckan, vilket innebar en nedgång på 76.000 fat om dagen i jämförelse med veckan dessförinnan. Föregående vecka var produktionen upp med 76.000 fat per dag.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

(SIX News)

Annons