Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Ukraina ökar satsningen på bioenergi

Ordföranden för Ukrainas Bioenergiförbund, Georgiy Geletukha Georgiy Geletukha, öppnade Ukrainas internationella Bioenergikonfer
Ordföranden för Ukrainas Bioenergiförbund, Georgiy Geletukha Georgiy Geletukha, öppnade Ukrainas internationella Bioenergikonfer
Publicerad av
Markku Björkman - 25 sep 2015

Energioberoende blir allt viktigare för Ukraina. Landets bioenergisektor ersätter idag nästan 3 miljarder kubikmeter naturgas.

- Vi alstrar därmed redan en termisk effekt på 3650 megawatt med hjälp av biomassa. Utav denna mängd levereras 2000 megawatt till hushåll, 350 megawatt till allmännyttan och än 1300 megawatt till industrier, berättade ordföranden för Ukrainas Bioenergiförbund, Georgiy Geletukha i samband med en internationell Bioenergikonferens i Kiev den 24 september i år.

Ordföranden sade sig vara mycket optimistisk inför närmaste framtiden.

Enligt honom har den nyligen beslutade nationella handlingsplanen om förnybar energi fram till 2020, ett ambitiöst mål att ersätta ytterligare 5,27 miljarder kubikmeter naturgas med hjälp av biobränslen.

Andelen fasta biobränslen, däribland biogas skall höjas till 7,2 miljarder kubikmeter år 2020.

Målsättningen kräver, enligt Geletukha, genomförande av en snabb stegring av biobaserad energiproduktion med hjälp av jordbruksavfall och energiskog. Värmepannorna skall göras effektivare, jordbruket förmås att använda avfall i ökad utsträckning och satsningen på energigrödor intensifieras. Dessa kommer att öka från mer än 300 megawatt (10 procent) i 2013 upp till 11000 megawatt (70 procent) år 2020.

Lag nr. 2010-d (i kraft från och med juli 2015) har bidragit till att undanröja de flesta hinder när det gäller utveckling av förnybara energiprojekt och spärr mot dem som vill införa "gröna taxor" på förnybara energiformer.

Energimarknaden har nu reformerats och öppnats. Potentiella projekt är mest genomförbara just nu ifråga om produktion av biomassa för privata enskilda jordbruk och företag. Samma gäller värmeproduktion med hjälp av biomassa för offentlig sektor, industriella och kommersiella konsumenter.

Framför allt befinner sig holländska och tyska bioenergiföretag och investerare redan i startgroparna inför de nya lättnader, som snart beslutas i parlamentet ifråga om lagstiftning.

Frågan är vad svenska företag, med sina stora erfarenheter, kommer att göra. Kanske missar de tåget som ofta. I alla fall fanns inga svenska representanter på årets största ukrainska bioenergikonferens i ett land som är fullt av resurser.

Ukraina har omkring tre miljoner hektar mark som är olämplig för odling av grödor som används för livsmedel. På samma gång, är fertiliteten av dessa områden tillräckligt för industriella grödor, som kan användas i produktionen av biobränslen.

Annons