Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Iters supraledare nästan klara

Iters 200 kilometer supraledare, bestående av ett stålhölje innehållande supraledande och icke-supraledande trådar omkring en central kylkanal för helium, är nu nästan färdiga. Foto: Iter Organization
Iters 200 kilometer supraledare, bestående av ett stålhölje innehållande supraledande och icke-supraledande trådar omkring en central kylkanal för helium, är nu nästan färdiga. Foto: Iter Organization
Publicerad av
Alarik Haglund - 18 sep 2015

Den största upphandlingen av supraledare i industrins historia är på väg att avslutas. Efter att Europa, Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA under åtta år tillsammans ansvarat för att producera 200 kilometer supraledare till det internationella fusionsexperimentet Iters kraftfulla magneter är man nu inne i slutskedet och hittills har nästan 70 procent av de supraledare som tillverkats accepterats av Iter.

Utan supraledare, som förbrukar mindre energi och genererar starkare magnetfält än traditionella alternativ, skulle fusion inte vara möjligt. I Iters reaktor kommer en uppsättning supraledande magneter, med en sammanlagd magnetisk energi på 51 gigajoule, att användas för att skapa de magnetfält som kommer att initiera, innesluta, forma och kontrollera fusionsplasmat, med en temperatur på upp till 170 miljoner grader Celsius.

Iters magneter är uppbyggda av högpresterande, internt kylda supraledare, bestående av hopbuntade supraledande trådar och koppartrådar inuti ett stålhölje. Den största utmaningen har varit de 500 ton supraledande trådar av niob-tenn som producerats av nio olika leverantörer. Detta krävde att den globala produktionskapaciteten ökades från 15 ton per år till 100 ton per år och att tre nya leverantörer introducerades.

Under en ceremoni vid Iters högkvarter den 17 september 2015 avtäcktes en minnestavla för de många olika samarbetspartners som bidragit till framgången hos Iters längsta upphandling.

- Denna milstolpe är anmärkningsvärd på flera plan. Ekonomiskt har vi tillfört 610 miljoner euro till industriföretag och laboratorier världen runt, som nu fått ovärderlig expertis som kan tillämpas inom andra viktiga områden som bilddiagnostik inom sjukvården, energi och transport. Tekniskt har vi använt den senaste materialvetenskapen medan produktionen drivits upp till aldrig tidigare skådade nivåer. Den kanske största bedriften är emellertid det framgångsrika multinationella samarbetet när det gäller design, produktionsstandarder, kvalitetssäkringsåtgärder och testprotokoll för ett så tekniskt komplicerat projekt. Vi kommer att fortsätta att bygga vidare på denna framgång, säger Iters generaldirektör Bernard Bigot.

Annons