Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

OPEC spår högre prisnivåer 2020

Foto: Mike Senese
Foto: Mike Senese
Publicerad av
Martin Stråmo - 18 sep 2015

Oljekartellen OPEC räknar med att oljepriserna kommer att stiga gradvis till 80 dollar per fat år 2020 då utbudstillväxten utanför gruppen försvagas. Det är en långsammare återhämtning än vad flera medlemsländer har uppgett att de behöver. Det framgår av en intern analys inom OPEC som Bloomberg har tagit del av.

Prisökningen kommer att vara 5 dollar per år, från årets nivå på 55 dollar per fat. Iran och Venezuela har sagt att de vill ha ett pris på minst 70 dollar och de flesta OPEC-medlemsländerna har sagt att de inte kan nå balans i sina budgetar vid nuvarande priser.

Den globala produktionen, exklusive OPEC:s produktion, förväntas komma att uppgå till 58,2 miljoner fat per dag under 2017, vilket är 1 miljon lägre än vad man räknat med tidigare, enligt den interna rapporten.

Påverkan från de låga oljepriserna visar sig främst för skifferolja, enligt rapporten. Utbudsminskningar från USA och Kanada är att vänta.

OPEC förväntar inte att den globala efterfrågan stimuleras i någon större utsträckning av den billigare oljan, där man räknar med en efterfrågeökning på 1 miljon fat om dagen per år till 97,4 miljoner fat under 2020. Efterfrågan från Kina, Ryssland och OPEC-länderna kommer att växa i en trögare takt jämfört med prognosen för ett år sedan. Utvecklingsländerna kommer fortfarande stå för en huvuddel av tillväxten i efterfrågan, enligt OPEC:s rapport.

(SIX News)

Annons