Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Stor energiomställning i Frankrike

Foto: SeeSchloss
Foto: SeeSchloss
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 aug 2015

Efter att ha dragits i långbänk i tio månader har det franska lagförslaget om en energiomställning till slut antagits av generalförsamlingen. Till mångas förvåning och miljövännernas glädje har lagförslaget klubbats igenom i sin ursprungliga form som väckt stark kritik hos bland annat Senaten, där man ville se en mjukare övergång från kärnkraft till förnybara energikällor. Genom att anta förslaget vill François Hollande ge bilden av Frankrike som ett föregångsland när det gäller kampen mot klimatförändringarna, inte minst inför den stora klimatkonferensen som ska hållas i Paris i slutet av året.

Ett av François Hollandes viktigaste vallöften inför presidentvalet 2012 var just att minska kärnkraftens andel i energimixen och nu tycks det målet vara på god väg att gå i uppfyllelse. Enligt lagförslaget ska kärnkraftens andel minska från 75 procent till 50 procent fram till 2025. Det är ett stort åtagande i världens mest kärnkraftsberoende land. Senaten hade hoppats att minskningen skulle uppnås ”på sikt”, utan något bestämt slutdatum. Samtidigt har ett tak satts för hur mycket kärnkraftsindustrin får producera och det taket är dagens nivå (63,2 gigawatt). Det innebär att det statliga energibolaget EDF kommer att tvingas avveckla kapacitet som motsvarar den reaktors som byggs i kärnkraftverket vid Engelska kanalen (Flamanville).

Förslaget innebär också att elkonsumtionen ska minska med hälften fram till 2050 jämfört med nivån 2012. Andra målsättningar är att:

- förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 30 procent fram till 2030, jämfört med nivån 2012

- förbrukningen av förnybara ska uppgå till en tredjedel av den totala förbrukningen fram till 2030

För att uppnå de målen ska sju miljoner laddstationer för elbilar placeras ut runtom i Frankrike. Bilister kan räkna med en premie på upp till 10 000 euro för att byta ut sin dieselbil mot en elbil. Bostadssektorn ska också bidra till målets uppfyllelse genom att alla bostäder måste leva upp ”lågeenergi”-standarder fram till och med 2050.

Lagförslaget om energiomställning har tagits fram av Ségolène Royal, François Hollandes före detta fru, en rätt kontroversiell politiker som inte drar sig för att sticka ut hakan i många frågor.

Annons