Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

IEA höjer oljeprognos

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 aug 2015

International Energy Agency (IEA) höjer sin prognos för den globala efterfrågan för 2015 med 0,26 miljoner fat per dag i jämförelse med prognosen för en månad sedan. Efterfrågan förväntas därmed uppgå till 94,2 miljoner fat per dag, vilket skulle innebära en ökning med 1,6 miljoner fat jämfört med året innan.

För 2016 bedöms efterfrågan uppgå till 95,6 miljoner fat per dag, vilket vore en uppgång med 1,4 miljoner fat per dag jämfört med prognosen för 2015. Efterfrågan har därmed reviderats upp med 0,41 miljoner fat per dag.

Det framgår av IEA:s senaste månadsrapport.

Utbudet utanför OPEC förväntas uppgå till 58,1 miljoner fat per dag under 2015, vilket kan jämföras med 57,0 under 2014. Jämfört med förra månaden är prognosen för utbudet under 2015 uppreviderad med 0,1 miljoner fat per dag.

För 2016 har prognosen däremot sänkts med 0,1 miljoner fat per dag, jämfört med förra månadens rapport, till 57,9 miljoner fat per dag.

Det globala råoljeutbudet var enligt IEA ned med nästan 0,6 miljoner fat per dag i juli till 96,6 miljoner fat per dag. Utbudet var ändå 2,7 miljoner fat per dag högre än för ett år sedan.

OPEC:s utbud av råolja under månaden uppgick till 31,79 miljoner fat om dagen, vilket var 15.000 lägre än månaden innan. Saudiarabiens produktion minskade från den högsta nivån någonsin och motverkade ökningar från Irak, Förenade Arabemiraten samt Iran.

Oljekartellen fortsatte därmed att producera över den officiella produktionskvoten på 30 miljoner fat om dagen.

Produktionen utanför OPEC bedöms ha minskat med nästan 0,6 miljoner fat till 58,1 miljoner fat i juli med anledning av inbromsande utbud från USA och säsongsmässigt underhåll i Nordsjön.

Förväntningarna på marknadens efterfrågan på OPEC:s olja (call on OPEC) har reviderats upp med 200.000 respektive 600.000 fat per dag för 2015 och 2016. Nivån ligger därmed på 29,5 miljoner fat om dagen avseende 2015. För 2016 ligger den bedömda nivån på 30,8 miljoner fat per dag.

OECD:s oljelager steg med 9,9 miljoner fat under juni. Preliminära indikationer för juli pekar på en uppgång i lagren med ytterligare 21,2 miljoner fat.

(SIX News)

Annons