Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Fortums renovering av Gråda vattenkraftverk snart färdig

Gråda vattenkraftverk. Bilden är tagen i januari år 2004. Foto: Leif Kuhlin/vattenkraft.info
Gråda vattenkraftverk. Bilden är tagen i januari år 2004. Foto: Leif Kuhlin/vattenkraft.info
Publicerad av
Martin Stråmo - 22 jul 2015

Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk är snart genomförd. Renoveringen påbörjades redan år 2010 och har fokuserat på miljö-, och personalförbättrande åtgärder. Vattenkraftverket har varit igång sedan 1951.

- Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat genom att förse hushåll och industri med ren och säker el. Genom att modernisera våra kraftverk säkerställer vi att de kan vara en del av det nya förnybara energisystem som nu växer fram, säger Fortums Hans Rohlin, i ett pressmeddelande.

Utöver de två generatorer som renoverades år 2010 har ny kontrollutrustning installerats, liksom oljeavskiljare för att säkra att ingen olja spiller ut i älven. Det som återstår är justeringar av kontrollutrustningen.

- I samband med att vi renoverade generatorerna så genomförde vi även vissa tester. Beroende på materialval, smörjning och arbetstemperatur i lagren så kan vi ytterligare minska de effektförluster som uppstår. Även om det rör sig om tiondelar av procent så blir det snabbt mycket energi som kan bli till el istället när vi tar med oss resultaten till alla våra kraftverk. Personsäkerhetshöjande åtgärder har också varit en del av arbetet i och med nya moderna ställverk, spiraltrappor, nödluckor samt nödlyftsmedel så att det blir lättare att ta hand om eventuella nödställda. Detta innebär att arbetsmiljöriskerna för personal minskat ytterligare, säger Hans Rohlin, Fortum, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...