Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Lundin Petroleum redovisar prospekteringskostnader

Foto: Lundin Petroleum
Foto: Lundin Petroleum
Publicerad av
Martin Stråmo - 21 jul 2015

Lundin Petroleum kommer under det andra kvartalet 2015 att redovisa prospekteringskostnader om cirka 14 miljoner dollar efter skatt och en valutakursvinst om cirka 28 miljoner dollar, netto. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer under det andra kvartalet 2015 att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 61 miljoner dollar före skatt, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 47 miljoner.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 28 miljoner dollar, netto för det andra kvartalet 2015.

Valutakursvinsten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till gällande valutakurs vid varje rapporteringsperiods slut. US-dollarn försvagades mot euron under det andra kvartalet 2015, vilket resulterade i en valutakursvinst hänförlig till det externa lånet i US-dollar som har lånats av ett dotterbolag med euro som funktionell valuta. Valutakursvinsten reducerades till viss del av förfallna valutakurssäkringar och av den norska kronans försvagning mot euron under kvartalet, vilket har medfört en valutakursförlust på en koncernintern lånebalans i norska kronor, skriver bolaget.

(SIX News)

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...