Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 12 2018
Senaste Nytt

Gödslet blir biogas för bygden

Översiktsbild av Alvesta Biogas biogasanläggning med de två rötkamrarna i fokus. Till anläggningen hör också uppgraderingsutrust
Översiktsbild av Alvesta Biogas biogasanläggning med de två rötkamrarna i fokus. Till anläggningen hör också uppgraderingsutrust
Publicerad av
Tobias Christo… - 01 jul 2015

På fem år har tolv lantbrukare kring Alvesta gått från lösa tankar om energieffektivisering hemma på gården till en gemensamt byggd och ägd komplett biogasanläggning som levererar fordonsgas motsvarande en koldioxidminskning med 3 900 ton.

Fredagen den 22 maj markerade den stolta slutpunkten på en mer än fem år lång resa för tolv lantbrukare i trakten kring småländska Alvesta. Då skedde i närvaro av Kronobergs läns landshövding och 160 inbjudna gäster den högtidliga invigningen av deras gemensamma biogasanläggning för rötning av gödsel och förädling till fordonsgas.

Med två rötkammare på vardera 5 000 kubikmeter och kapacitet att ta emot 80 000 kubikmeter gödsel kan anläggningen producera 15-16 Gwh biogas om året (ca 1, 6 miljoner nm3 biometan), motsvarande en minskning av koldioxidutsläppen med 3 900 ton (jämfört med diesel). E.ON distribuerar den färdiga gasen till Småländska Bränslen, som driver tankställe i Växjö och med planer på flera andra i regionen.

– Det började med att vi var ett gäng lantbrukare som träffades för att tillsammans fundera över sätt att effektivisera energin på våra gårdar. Vi konstaterade snart att vi hade tillgång till stora mängder gödsel, berättar Joakim Granefelt, en av lantbrukarna och numera även vd för Alvesta Biogas AB.

– Första tanken var att var och en skulle kunna utvinna biogas ur sin gödsel för eget bruk, men när vi räknade närmare på saken insåg vi att vi i genomsnitt skulle producera fyra gånger mer gas än vi behövde. Här fanns alltså också en möjlighet för oss att tillföra marknaden mer klimatsmart bränsle och bidra till att minska miljöpåverkan i vår omvärld.

Då det dessutom inte skulle vara ekonomiskt genomförbart för var och en att ha en komplett biogasanläggning själv på gården, så bestämde sig de tolv lantbrukarna för att gå ihop och bygga en gemensam. Förutsättningarna: 12 gårdar i en mils radie kring Alvesta med tillsammans 1 500 mjölkkor, 2 500 köttdjur och 300 suggor – motsvarande en årlig gödselvolym på cirka 68 000 kubikmeter. Samt inte minst: tolv bönder helt utan kunskaper om och erfarenhet av vare sig biogasutvinning eller energibranschen i stort.

– Jag är djupt imponerad av det engagemang och det driv som de visat, och som gjort det möjligt för dem att göra verklighet av sin vision. Att gå från att vara lantbrukare till att också bygga, äga och driva en industrianläggning, det är ett stort steg.

Det säger Peter Sigefjord, projektledare på Swedish Biogas International (SBI), som i början av 2013 vann uppdraget att leverera en helhetslösning för projektering, inköp och byggnation av anläggningen, och därefter produktions- och processtöd för driften.

Uppdragsgivare var de tolv lantbrukarnas nybildade aktiebolag Alvesta Biogas AB, som också sökt och beviljats miljötillstånd och ekonomiskt stöd av länsstyrelsen samt fått en viktig pusselbit på plats:

– En tomt för anläggningen belägen så mitt mellan gårdarna som möjligt. Vi hittade den strax söder om Alvesta, invid väg 25, med ett genomsnittligt avstånd på 7 kilometer, säger Joakim Granefelt.

Våren 2014 startade bygget – efter att bönderna själva gjort markarbetet – och i oktober togs anläggningen i drift. Kostnad: 60 miljoner kronor, varav 6 finansieras av dem själva, 11 av bidrag från länsstyrelsen och resten av lån. En driftansvarig är anställd för att sköta om anläggningen och en lastbilsförare är anställd för att sköta gödseltransporterna från gårdarna – och tillbaka igen. Gödslet kan nämligen användas lika väl i jordbruket efter gasutvinningen, ja rentav bättre: kvävehalten är högre och lukten borta.

Annons

Annons

Annons