Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

”Regeringen måste vidta åtgärder mot hotande effektbrist”

Foto: OKG
Foto: OKG
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 jun 2015

Basindustrins energisamarbete, SKGS, kräver åtgärder från regeringen för att inte Sverige ska hamna i en effektbrist. Man menar att i och med Eons besked gällande O2:s framtid har nu det scenario fallit på plats som Svenska Kraftnät varnat för.

Med fyra kärnkraftsreaktorer avstängda före 2020 anser SKGS att Sverige riskerar att behöva uppleva perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Detta anses kunna leda till förödande effekter för Sveriges elförsörjning och för svensk basindustri.

– Vi kräver nu konkreta besked från regeringen om vilka åtgärder den tänker sig vidta för att undvika effektbrist. Att förlänga effektreserven mildrar möjligen akuta problem, men ger inte en långsiktig lösning. Det duger inte att fortsätta att hänvisa till att Energikommissionen arbetar på att utveckla Sveriges elförsörjning på längre sikt. Effektbrist i nutid är en alltför akut frågeställning för att hantera med en det-löser-sig-nog-attityd, säger Tom Erixon, ordförande för SKGS.

– När besked kom om R1 och R2 begärde vi ändrat direktiv för Energikommissionen, men begäran avvisades. Vi har också föreslagit regeringen att kalla samman till en öppen hearing om hotande effektbrist, men inte heller det har hörsammats. Nu ligger onekligen ansvaret för att vidta åtgärder på regeringens bord, säger Anna Holmberg, energidirektör på SKGS.

Annons