Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Bryggresterna blir bioenergi

Den 10 februari invigde Spendrups den nybyggda dravanläggningen vid bryggeriet i Grängesberg. Istället för att sälja restprodukten drav vidare som djurfoder eller till biogasframställning förbränner nu Spendrups sitt drav till egen bioenergi och därmed blir ölproduktionen så gott som fossilfri. Foto: Spendrups
Den 10 februari invigde Spendrups den nybyggda dravanläggningen vid bryggeriet i Grängesberg. Istället för att sälja restprodukten drav vidare som djurfoder eller till biogasframställning förbränner nu Spendrups sitt drav till egen bioenergi och därmed blir ölproduktionen så gott som fossilfri. Foto: Spendrups
I dravanläggningens torkdel kramar en skruvpress (2) ut det mesta vattnet ur våtdraven, som sedan blir helt torr i ångtorken (3a). Därefter pressas våtdraven till pellets (4). Bild: Spendrups
I dravanläggningens torkdel kramar en skruvpress (2) ut det mesta vattnet ur våtdraven, som sedan blir helt torr i ångtorken (3a). Därefter pressas våtdraven till pellets (4). Bild: Spendrups
I dravanläggningens förbränningsdel mals först dravåelletsen till ett fint pulver i en kvarn (6), och förbränns sedan i ångpannan (8). Bild: Spendrups
I dravanläggningens förbränningsdel mals först dravåelletsen till ett fint pulver i en kvarn (6), och förbränns sedan i ångpannan (8). Bild: Spendrups
Publicerad av
Tobias Christo… - 20 apr 2015

Genom att ta tillvara på och förbränna den organiska restprodukten drav ersätter Spendrups 3, 5 miljoner liter inköpt olja med egen bioenergi på sitt bryggeri i Grängesberg. Den nya dravanläggningen är den första i Sverige och den enda kända i världen som förbränner torr drav.

Att öl görs av vatten, jäst, malt och humle och helst enligt den tyska renhetslagen från 1516 vet de flesta. Att den största restprodukten från öltillverkning kallas drav och är en organisk massa bestående av rester av kornmalt vet kanske inte lika många. Bryggerijätten Spendrups producerar 160 miljoner liter öl om året, en tillverkning som också genererar 30 000 ton drav. Det näringsrika draven lämpar sig väl till djurfoder, men också till utvinning av biogas, varför ölbryggarna länge haft anledning och möjlighet att sälja det vidare. Så även Spendrups – fram tills februari i år.

Sedan dess är nämligen en helt nybyggd förbränningsanläggning för drav i drift vid Spendrups stora bryggeri i Grängesberg. Genom att behålla och förbränna sitt drav får Spendrups bioenergi som täcker upp för mer än hälften av bryggeriets energibehov. Bioenergi som direkt ersätter fossil förbränning av 3, 5 miljoner liter olja och därmed minskar Spendrups koldioxidutsläpp med 80 procent per liter dryck eller 10 000 ton om året.

– Vi har en vision om en produktion helt fri från fossil koldioxid, nu tar vi ett stort steg mot att förverkliga den, säger Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri.

– Att vi tar tillvara på draven och utvinner energi ur den innebär inte bara att vi minskar våra utsläpp och sparar pengar på slopade inköp av olja och transporter av draven, utan även att vi har hela kretsloppet hos oss. Det gör vår produktion tryggare och mindre beroende av internationella energipriser.

Spendrups dravanläggning är den första i Sverige, en av få i världen och den är resultatet av fem års forskning och utveckling. De få andra som finns förbränner alla draven när den är våt; Spendrups bestämde sig på ett tidigt stadium för att förbränning av torr drav var den enda möjligheten.

– Våt förbränning ger mycket högre utsläpp av kväveoxid. En av de största utmaningarna för oss var att hitta rätt balans i torrheten på draven.

Lösningen blev en process där den våta draven först torkas i en ångtork, sedan pressas till pellets som slutligen pulvriseras innan förbränningen.

– Förbränning av pulver ger högre energieffekt och mindre utsläpp än förbränning av pellets, som däremot är det bästa formatet för lagring, säger Claes Åkesson.

Brännaren och utrustning för att lagra, mala, transportera och dosera draven har levererats på totalentreprenad av PetroBio. Brännaren är byggd för att kunna förbränna både drav- och träpulver och biogas. Pannan har ett inbyggt SNCR-system för reduktion av kväveoxidutsläpp.

Dravanläggningen är en del i en miljardsatsning på bryggeriet i Grängesberg, nu (med undantag av lilla Gotlands bryggeri) Spendrups enda och jämte Carlsbergs i Falkenberg ett av Sveriges två största.

Annons

Annons

Annons