Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Fortum och Hector Rail i fraktavtal

Foto: Hector Rail
Foto: Hector Rail
Publicerad av
Martin Stråmo - 15 apr 2015

Hector Rail och Fortum Värme har skrivit avtal om tågtransporter till biokraftvärmeverket i Hjorthagen, Stockholm. Biobränsle från Mellansverige, södra Norrland och mellersta Norge ska fraktas till verket enligt ett avtalet, som löper under fem år. Trafiken kommer att påbörjas samtidigt som värmeverket tas i drift i början av år 2016.

- Tillsammans med Fortum Värme har vi utvecklat en lösning som visar hur effektiv och miljöanpassad en järnvägslösning kan vara, säger Mats Nyblom vd på Hector Rail, i ett pressmeddelande.

- För oss är transporterna viktiga och vi är glada för samarbetet med Hector Rail. Biobränslet till vårt nya biokraftvärmeverk i Hjorthagen kommer att komma både med fartyg och med tåg som ger mycket låg miljöpåverkan, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme samägt med Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Fakta nya biokraftvärmeverket • Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk startade januari 2013 och tas i drift i januari 2016 • Satsningarna i Värtaverket ökar andelen förnybar och återvunnen energi från 80 till 90% • 4,4 miljarder investeras i det nya biokraftvärmeverket • Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 190 000 lägenheter om 65 kvm • Minskar CO2-utsläppen i Stockholm med cirka 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader • De globala CO2-utsläppen minskar med 650 000 ton årligen genom att förnybar el produceras och exporteras till Europa och därmed tränger undan el producerad med fossila bränslen • Cirka 40% av bränslet kommer att fraktas med tåg

Fakta: Fortum

Annons