Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Industriella ekosystem forskas fram

Foto: Britt-Marie Sohlström.
Foto: Britt-Marie Sohlström.
Publicerad av
Axel Johansson - 16 feb 2015

FORIC (Forest as a Resource Industrial Research College), den nya forskarskolan vid Mittuniversitetet, startade i början av året. Tanken är att doktorander ska öka konkurrenskraften hos de företag som deltar. Företag som SCA, Ragn-Sells och Sylvestris är med och finansierar.

- Vi har väldigt god erfarenhet av att samarbeta med Mittuniversitetet och deras forskningsskolor sedan tidigare, och det är därför vi har valt att gå in också i detta projekt. Utifrån tidigare samarbeten har vi sett att det här är ett väldigt bra sätt att arbeta på, säger Folke Österberg, SCA Forest Products AB.

Den första konferensen hölls i början av februari och ett av målen är att företagen ska samverka och finna möjligheter till samarbete doktoranderna emellan.

FORIC planeras pågå under åtta år. 30 doktorander planerar att lägga fram en akademisk licentiatexamen och tio av dem planerar att doktorera under sin forskarutbildning. 14 doktorander startar sin forskning under 2015 och ytterligare 16 under 2016/2017.

Annons