Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

"Elkunderna årets vinnare"

Foto: Sxc.hu
Foto: Sxc.hu
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 dec 2014

Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Det skriver Svensk Energi i ett pressmeddelande.

Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att man har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh

Den dämpade elanvändningen beror bland annat på oron i vår omvärld, och att industrin inte går på högvarv. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

– Energibranschen investerar fortsatt tungt och långsiktigt är branschen beroende av högre elpriser. Vi har nu ett antal kommande år med en stark elbalans, vilket gör att elkunderna kan glädjas åt fortsatt stabila priser. I sinom tid ska dock de svenska kärnkraftverken ersättas. Frågan är med vad? Vi behöver utveckla vårt gemensamma system för att undvika risken för effektbrist. Därför hoppas jag att den aviserade energikommissionen inte dröjer längre utan kommer igång snarast. Såväl elbranschen som kunderna har anledning att önska av politikerna att de tar tag i de långsiktiga frågorna.

– Energibranschen är en viktig kugge för att få samhället att fungera. Vi har ett energisystem - el och värme - som internationellt sett är ett föredöme. Vår elproduktion är till 97 procent koldioxidfri. När vi nu arbetar för att utveckla och ställa om energisystemet är det dock inte bara den totala mängden el som kan räknas, utan vår förmåga att varje minut och sekund sett över året klara av att leverera så mycket el som behövs - det vi kallar effektproblemet.

Vattenkraften stod för den största delen (ca 42 procent) av elproduktionen under år 2014, dock något under medel och magasinsläget är också något under medel för de senaste 50 åren. Kärnkraft kom hack i häl med 41 procent och övrig kraftvärme 9 procent och vindkraften med knappa 8 procent.

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till knappt 27 öre/kWh (prel.), en minskning med 6 öre jämfört med år 2013. Skillnaden berodde främst på goda tillrinningar till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Men även ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2007. Prisskillnaderna har också varit små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 23 och 32 öre/kWh. Det högsta timpriset under året uppgick till drygt 55 öre/kWh den 22 januari kl 17-18, medan timpriset som lägst sjönk till 1,8 öre/kWh den 27 oktober kl 02-03.

 

Annons

Annons

Annons