Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Framgångsrikt kinesiskt test med snabbreaktor

Här byggs Kinas första experimentella snabba neutronkraftverk. Foto: Petr Pavlicek, IAEA
Här byggs Kinas första experimentella snabba neutronkraftverk. Foto: Petr Pavlicek, IAEA
Publicerad av
Markku Björkman - 19 dec 2014

Kina har framgångsrikt provkört en så kallad snabbneutronreaktor, som har testats för första gången i full kapacitet, meddelade China National Nuclear Corporation (CNNC) den 19 december.

Denna experimentella snabba reaktor (CEFR) uppnådde full effekt vid kl. 17.00 den 15 december och kördes på denna nivå kontinuerligt under tre hela dagar, sade CNNC.

Den natrium-kylda, snabba reaktorn byggdes med rysk hjälp i kinesiska Institutet för atomenergi (CIEA), nära Peking. Institutet bedriver där grundläggande forskning om kärnvetenskap och - teknik.

Den testade reaktorn har en termisk kapacitet 65 MW och den kan producera 20 MW elkraft.

Reaktorn byggdes inom en gemensam europeisk referensram av ryska OKBM Afrikantov i samarbete med OKB Gidropress, NIKIET och Kurchatov Institutet.

CEFR projektet och dess forskningsuppdrag godkändes av kinesiska statsrådet redan år 1992 men det slutliga tillståndet beviljades först 1995.

Kinesiska snabbreaktortesterna är en del av ett större energiprojekt, som ingår i landets ”Högteknologiska forsknings- och utvecklingsprogram 863”.

Fjärde generations snabba neuronreaktorer är fortfarande på forskning och utvecklingsstadiet och väntas kunna utnyttja bränslet upp till 100 gånger effektivare än dagens reaktorer. Det innebär att avfallet och dess lagringstid kan avsevärt minimeras.

De första av generation 4 förväntas starta på 2020-talet. Dessa snabba neutroners, fjärde generations reaktorer (Gen IV) är en kärnreaktordesign inom en uppsättning teoretiska typer, som för närvarande är föremål för intensiv forskning. Reaktorerna kommer att användas i kärnkraftverk som i dag främst ta tillvara elektrisk energi från kärnbränslen.

Forskningen kring dessa reaktorer initierades officiellt av samverkansprojektet ”Generation IV International Forum” (GIF), där man satte åtta skilda mål för ny teknik. De primära målen är att förbättra kärnsäkerheten, förbättra skyddet mot spridning av kärnvapenteknik, minimera mängden radioaktivt avfall och förbrukningen av naturresurser samt att minska kostnaden för att bygga och driva sådana anläggningar.

Källa: Nuckler Power News

Annons

Annons

Annons