Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Biogasproduktionen ökar i Europa - minskar i Tyskland och Italien

Produktionsanläggning för biogas i Holland i Amsterdams hamnområde. Skylten uppmanar bilister att ”vara smarta” genom att använda grönt bränsle i form av biogas. Foto: Markku Björkman
Produktionsanläggning för biogas i Holland i Amsterdams hamnområde. Skylten uppmanar bilister att ”vara smarta” genom att använda grönt bränsle i form av biogas. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 16 dec 2014

Den kombinerade mängden elektrisk energi och värmeenergi, som produceras idag från biogas i Europa motsvarar årsförbrukningen för alla hushåll i Belgien och Slovenien tillsammans. En produktion av denna storlek kan ersätta 15 kolkraftverk med en genomsnittlig kapacitet på 500 megawatt el, är några av slutsatserna i Europeiska Biogas Association, EBAs. nyligen publicerade årliga Biogas Report.

Däremot har EBA observerat tydlig stagnation i några av de tidigare största aktörerna inom europeisk biogasbransch, som Tyskland och Italien. Dessutom är prognoserna inte särskilt ljusa för resten av Europa heller.

Det förväntas avgörande förändringar i flera länders försörjningssystem eller så har dessa försämringar redan ägt rum.

EBA skriver i rapporten om att den kommer att ytterligare arbeta för att säkerställa kontinuerlig tillväxt av biogas-baserade energiformer på hela kontinenten, eftersom det, enligt organisationen, är extremt viktigt för Europas energisäkerhet och för minskning av kolberoendet.

Enligt EBA:s Biogasrapport, finns det redan mer än 14 500 biogasanläggningar i Europa och antalet växer fortfarande.

I centrum för särskild uppmärksamhet stod under förra året ett antal centraleuropeiska länder däribland Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen, där det noterades en ökning med 18 procent av nya biogasanläggningar.

Andra viktiga biogasproducerande länder, såsom Storbritannien, Frankrike och Sverige, fortsätter att utvecklas i ett stabilt tempo sedan flera år.

Däremot skapar planerade omställningar i systemen över hela Europa viss oro. Republiken Tjeckien och Republiken Cypern har redan upphört att subventionera biogasanläggningar, medan tyska och österrikiska biogasoperatörer står inför lokala biståndsbegränsningar ifråga om drift- och nybyggnadsstöd.

Tillverkningen av biometan följer ungefär samma växande trend som biogasen med 282 nya europeiska kraftverk med en total årlig produktion på 1 303 miljarder m3 biometan. Det har lett till att antalet tankställen med försäljning av biometan har fördubblats under 2013.

Andelen biometan som används inom transportnäringen har ökat i Europa med 10 procent av den totala mängden producerad biometan.

Källa: EBA

Annons