Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 22 2019
Senaste Nytt

Mindre energi krävs om 16 år

Foto: Skellefteå Kraft
Foto: Skellefteå Kraft
Publicerad av
Martin Stråmo - 19 nov 2014

Energianvändningen i Sverige kommer att minska till 2030 och efterfrågan på el blir oförändrad, men vindkraft och biobränslen kommer stå för större del av produktionen än i dag, tror Energimyndigheten i en långsiktig prognos.

Myndigheten spår minskad användning inom transportsektorn. Här spelar bränsleeffektivare fordon och mer biobränslen in. Sektorn väntas med god marginal nå målet om tio procent förnybar energi 2020.

Också i sektorn bostäder och service väntas energiåtgången minska något fram till 2030. Byggnaderna blir effektivare och fler värmepumpar ger minskad energianvändning.

Energianvändningen i industrin tros bli oförändrad. Industrin kommer framställa mer förädlade produkter där energianvändningen inte ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen.

(TT)

Annons

Annons

Annons