Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

Nytt stöd för kärnreaktioner vid låg energi

Energikatalysatorn E-Cat under de nya försöken. Foto: G. Levi et al
Energikatalysatorn E-Cat under de nya försöken. Foto: G. Levi et al
Publicerad av
Alarik Haglund - 10 nov 2014

Nya tester av den italienske uppfinnaren Andrea Rossis energikatalysator utförda av svenska forskare ger fler indikationer på att det kan handla om kärnreaktioner vid låg energi och Brillouin Energy Corporation har bland annat varit i möte med Statoil.

Elforsk, den svenska elbranschens gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag, släppte i slutet av 2013 en kunskapssammanställning om kärnreaktioner vid låg energi, eller LENR (Low Energy Nuclear Reactions) som fenomenet också kallas, där de bland annat konstaterade att ett dussintal företag påstår sig vara på väg att kommersialisera produkter baserade på  den ifrågasatta tekniken. De har sedan dess fortsatt att följa LENR-teknikens utveckling.

Bland annat har Elforsk medfinansierat nya mätningar, som förutom att de precis som tidigare mätningar visar ett oförklarat energiöverskott också visar isotopförändringar. Resultaten från den månadslånga mätserien på en LENR-reaktor av typen E-Cat, som är en så kallad energikatalysator, publicerades i början av oktober 2014 i en rapport skriven av forskare vid Uppsala universitet, KTH och Bolognas universitet. Rapporten beskriver en värmeutveckling som enligt forskarna inte kan förklaras av kemiska reaktioner. Istället menar de att tydliga isotopförändringar i det analyserade bränslet tyder på att det rör sig om kärnreaktioner vid låga temperaturer. Om det stämmer kan vi stå inför ett nytt sätt att utvinna kärnenergi, som troligen är fritt från joniserande strålning och radioaktivt avfall, vilket på sikt skulle kunna få mycket stor betydelse för världens energiförsörjning.

E-CatDen centrala delen av den energikatalysator som granskats utgörs av ett smalt, två decimeter långt rör, fyllt med cirka ett gram bränsle i form av väteladdat nickelpulver med vissa tillsatser. Under försöken kördes reaktorn vid en temperatur på upp till cirka 1 400 grader Celsius. Den totala nettoenergi som utvecklades i form av värme under försöken var omkring 1 500 kilowattimmar och energiutvecklingen var mellan tre och fyra gånger så stor som den tillförda elektriska energin. Eftersom energiutvecklingen var betydligt större än vad som kan åstadkommas av någon känd kemisk reaktion på så liten volym och eftersom bränslets isotopsammansättning förändrades väsentligt menar forskarna att det tyder på att kärnreaktioner skett under försöken. De har emellertid svårt att förklara varför ingen radioaktivitet i så fall detekterades.

- I dagsläget vet vi inte om allt detta är för fantastiskt för att bli verklighet. Mätresultaten talar för att ett nytt sätt att utvinna kärnenergi kan ha upptäckts. En liten grupp svenska forskare är djupt engagerade i att försöka förstå den bakomliggande fysiken. Sverige har därmed en unik chans att vara med och leda forskningen och utvecklingen inom LENR-området, säger Elforsks VD Magnus Olofsson, som också påpekar att det behövs mer kunskap för att förstå och förklara fenomenet.

BrillouinDet amerikanska företaget Brillouin Energy Corporation, som är en av de aktörer med planer på kommersialisering av LENR-teknik som tas upp i Elforsks ursprungliga kunskapssammanställning, har också gått ut med ny information.

Robert Godes, företagets grundare, säger sig ha träffat finska tjänstemän, inklusive tidigare utvecklingsministern Pekka Haavisto, och representanter från norska Statoil för att diskutera sin LENR-reaktor, som baseras på vad han kallar för en kontrollerad elektroninfångningsreaktion.

Godes säger också att oljebolagen sett tecken på LENR-aktivitet i samband med sin hydrogenering, vilket är ett problem för dem men ett gott tecken för kärnreaktioner vid låg energi.