Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Förnybar energi ökar inom transportsektorn

Foto: Svensk Biogas
Foto: Svensk Biogas
Publicerad av
Tommy Ekholm - 14 aug 2014

Under de kommande åren ökar den förnybara energin inom transportsektorn för att uppgå till knappt 20 procent år 2016. Den bedömningen gör Energimyndigheten i den nya kortsiktsprognosen.

Andelen förnybara drivmedel bedöms fortsätta öka. Mellan åren 2013 och 2016 ökar andelen från 15 till 20 procent av de totala drivmedlen inom transportsektorn enligt prognosen.

– Vår bedömning är att det sker en fortsatt ökad inblandning av förnybara drivmedel, framförallt HVO, fram till 2016. Trenden med ökad inblandning fortsätter tack vare att skattebefrielsen på låginblandad HVO kvarstår nu när lagen om kvotplikt inte införs i svensk lagstiftning säger Åsa Tynellpå Energimyndigheten.

Trenden är fortsatt uppåt för vindkraften i Sverige. Under 2013 ökade produktionen till 10 TWh och enligt prognosen fortsätter den att öka till 15 terawattimmar år 2016. Det skulle motsvara 9 procent av den bedömda totala elproduktionen på 164 terawattimmar, jämfört med 7 procent 2013 då den totala elproduktionen var 149 terawattimmar.

Den 1 januari 2015 träder ett nytt svaveldirektiv ikraft som innebär krav för sjöfarten att begränsa sina utsläpp av svavel. Därmed tvingas sjöfarten att ställa om sin bränsleanvändning från bränslen med högt svavelinnehåll, exempelvis tunga eldningsoljor (Eo 2-6) till bränslen med lägre svavelinnehåll så som tunn eldningsolja (Eo1). Reglerna bedöms inte medföra någon större förändring i mängden använd energi inom sjöfarten.

Till år 2016 bedöms den slutliga användningen öka med 3 terawattimmar till 382 terawattimmar, jämfört med 2013 då den var 379 terawattimmar. Ökningen beror på att 2015 och 2016 bedöms bli år med normala temperaturer medan 2013 var varmare än ett normalår, vilket även 2014 förväntas bli. Detta innebär att den slutliga energianvändningen för 2015 och 2016 kan bli lägre än förväntat om även dessa år blir varmare än normalår.

Annons