Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Vad händer i energisverige efter 2020?

Under temat "Bortom 2020 – ett hållbart energisystem" diskuterades vad som måste göras för att nå ett långsiktigt tryggt och konkurrenskraftigt energisystem utan negativ påverkan på människor, klimat och miljö. Foto: Vestas
Under temat "Bortom 2020 – ett hållbart energisystem" diskuterades vad som måste göras för att nå ett långsiktigt tryggt och konkurrenskraftigt energisystem utan negativ påverkan på människor, klimat och miljö. Foto: Vestas
Publicerad av
Ulrika Sehlber… - 17 jun 2014

Under två dagar i maj samlade samlades energisverige igen och den här gången för att titta längre än till 2020. Under temat "Bortom 2020 – ett hållbart energisystem" diskuterades vad som måste göras för att nå ett långsiktigt tryggt och konkurrenskraftigt energisystem utan negativ påverkan på människor, klimat och miljö. Enligt Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, kommer Energiutblick 2014 utgöra en viktig milstolpe i den resan.

– Få länder har initierat en diskussion om hur energisystemet konkret kommer att se om tio, femton eller tjugo år. Vi vet väl vad som händer fram till 2020 men inte vad som händer sen, säger Erik Brandsma, i Energimyndigheten egna podradioprogram.

Inför Energiutblick 2014 har Energimyndigheten producerat ett podradioprogram där fokus ligger på aktuella frågor för myndigheten och Energisverige.

Eftersom energifrågorna ofta är komplexa och kräver både diskussion och dialog ville man med årets Energiutblick öka möjligheten till dialog med de som besöker konferensen. Och podradioprogrammen har varit ett sätt sätta ljuset på aktuella energifrågor och därmed skapat möjlighet till fördjupning och funderingar redan innan konferensen.

Knäckfrågor

Energimyndigheten vill nu skapa ett antal långsiktiga scenarier över det svenska energisystemet och utvärdera dessa ur hållbarhetssynpunkt. Ett antal frågor där det finns olika uppfattningar om vilka vägval man bör göra, eller där det finns svårlösta utmaningar har tagits fram. Dessa ”knäckfrågor” fokuserar på tänkbara alternativa utformningar av energisystemet snarare än hur man kan styra för att uppnå en viss utformning.

Under Energiutblick 2014 har några av världens främsta experter på energisystem var inbjudna till Energiutblick för att vara med och analysera och diskutera dessa knäckfrågor.

Prosumenter

En av dessa experter var den holländske professorn Jan Rotmans. Under första dagen talade han om anpassningen till ett decentraliserat och ”glokalt prosumentsamhälle”.

Ett uthålligt samhälle som han menar kommer att se radikalt annorlunda ut jämfört med det vi har idag. Den största förändringen vi står inför är den som måste ske i vårt sätt att tänka, anser Jan Rotmans.

Jan Rotmans är en av världens främsta experter på energiomställning. Hans forskning om Sustainable Transitions and System Innovations handlar om de genomgripande förändringar som krävs i övergången till ett mer hållbart samhälle.

En av Jan Rotmans ståndpunkter är att allt fler måste producera sin egen energi och bli prosumenter i framtiden.

Han efterlyser politiskt ledarskap och visioner och ser prosumentrörelsen som en maktfaktor, ett instrument i omställningsprocessen. De flesta samhällsförändringar uppstår enligt honom genom mycket små insatser och sociala rörelser som växer och växer tills de sätter press på det politiska systemet.

Enligt Jan Rotmans finns utmaningen för energiomställningen inom transportsektorn och de stora energiintensiva industrierna, stål- och kolindustrin. Han menar även att vi måste förvandla den byggda miljön till energineutrala och energiproducerande miljöer.

Kärnkraften

En annan knäckfråga som togs upp var kärnkraften. Sven Teske från Greenpeace och Carl Berglöf från Sveriges kärntekniska sällskap diskuterade vilka konsekvenser som kan uppstå om satsningen på kärnkraft fortsätter? De hade naturligtvis olika åsikter om det scenariot.

Erik Brandsma har innan Energiutblick sagt att Sverige inför energiomställningen har ett bra startläge med tanke på vattenkraften och kärnkraften.

Jan Rotmans är dock skeptisk till kärnkraften. Han tycker däremot att Sverige ligger bra till i omställningen med tanke på den anmärkningsvärda mängd förnybar energi som finns i landet. Men menar att hans personliga övertygelse är att om man verkligen vill bli en föregångare i fråga om energiomställningen så bör inte kärnkraften vara en del av den på grund av att det är för riskabelt.

Tre huvudspår

Årets Energiutblick samlades under tre huvudspår; ledarskap för hållbarhet, producerande konsumenter och hållbara och smarta städer.

Enligt Erik Brandsma ligger det i Energimyndighetens uppdrag att skapa plattformar för en relevant och framkomlig dialog mellan olika aktörer för att analysera dess frågor. Han menar att det finns stora förväntningar på Energimyndigheten när det gäller framtidens energiomställning och med tanke på de utmaningar Sverige står inför är Energiutblick 2014 platsen för de viktiga samtalen om framtidens energisystem.

Annons