Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Värmepumpar på KTH Campus ska spara energi

Foto: Anders Sandberg
Foto: Anders Sandberg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 maj 2014

Nu startar Akademiska Hus stora energibesparingsprojekt på KTH Campus. Akademiska Hus ska investera 33 miljoner kronor i en värmepumpsanläggning som ska producera värme och kyla. Enligt beräkningarna så ska behovet av köpt energi därmed minskas med 25 procent jämfört med den nuvarande inköpta energivolymen.

– Genom ett gott samarbete med KTH där vi utnyttjar överskottsvärme från datacentret PDC kan vi energieffektivisera rejält och minska mängden köpt energi. Det här är en viktig del i att utveckla framtidens hållbara campus, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus region Stockholm.

Bakgrunden till projektet är en energiutredning från 2011 som visade på stora möjligheter till energibesparingar och kostnadsminskningar inom KTH Campus. Genom att installera värmepumpar och knyta ihop kylnätet inom campusområdet kommer Akademiska Hus från och med oktober att kunna producera värme och kyla till en lägre kostnad jämfört med fortsatt inköp av fjärrvärme och fjärrkyla. Satsningen innebär också att behovet av köpt energi kan minskas med ungefär 25 procent av nuvarande inköpt energivolym, vilket motsvarar upp till 23 700 megawattimmar eller uppvärmningen av 1000 villor.

Under en stor del av året har KTH Campus behov av både värme och kyla samtidigt. Genom att internt flytta spillvärme i kylkretsar till områden som har ett värmebehov uppnås en dubbel vinst eftersom inköpt värme och kyla kan reduceras. För att kunna lyfta de stora energimängderna i form av lågtempererad spillvärme i kylkretsar till nyttig värme för värme- och varmvattenproduktion, krävs hjälp av värmepumpar och därmed tillskott av el för att driva dem.

Anläggningen är planerad att tas i drift i oktober 2014.

Annons