Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Den nordiska LNG-marknaden växer

Foto: Skangass
Foto: Skangass
Publicerad av
Christer Wiik - 06 maj 2014

Gasum har förvärvat 51 procent av norska företaget Skangass distributionsverksamhet för LNG från Lyse-koncernen. Skangass terminaler, tankfartyg och LNG-tankbilar kommer att komplettera Gasums LNG-utbud och möjliggöra en snabbare utveckling av LNG-infrastrukturen.

– Förvärvet av Skangass stödjer vår strategi och finska statens mål att påskynda uppbyggandet av LNG-infrastrukturen för att säkerställa tillgängligheten och distributionen av LNG för sjötransporten och industri, vilket ökar energitillförselns mångfald och säkerhet. Större importvolymer av LNG kommer att resultera i stark konkurrenskraft för produkten och vi kommer att kunna erbjuda våra nuvarande och framtida kunder tillgång till LNG på långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor, säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Gasums LNG-verksamhet, produktionsanläggningen i Borgå och den planerade terminalen i Björneborg blir en del av Skangass. Inget investeringsbeslut har hittills fattats angående byggprojektet för importterminalen i Björneborg. Gasum har ingett en ansökan till Arbets- och näringsministeriet för investeringshjälp till LNG-terminalen. Man hoppas ha terminalen klar på hösten 2016.

– Detta förvärv stärker vår ställning som en ledande aktör inom LNG på den nordiska marknaden. Tillsammans har vi starka kunskaper inom såväl säker och effektiv terminaldrift, transport och bunkringsverksamhet som kundsupport. Den nya förbättringen i infrastrukturen kommer att bidra till fortsatt tillväxt i antalet LNG-drivna frakt- och passagerarfartyg i Nordsjön och Östersjön, vilket kommer att resultera i minskningar i emissioner i synnerhet inom sjötransporten. Det är viktigt för oss att kunna fatta beslutet om investeringen i LNG-terminalen i Björneborg så snart som möjligt så att vi kan påbörja byggnationen, säger Skangass vd Tor Morten Osmundsen.

Skangass LNG-produktionsanläggning i Risavika i Norge kommer att förbli i Lyses ägo och Skangass har ingått ett långsiktigt leveranskontrakt med ägaren. Driftsättning pågår av den nya terminalen i Lysekil och den kommer att var i drift i juni. Den kombinerade lagerkapaciteten i terminalerna i Risavika, Øra i Fredrikstad och Lysekil kommer att ligga på nästan 70 000 m3. Skangass har charterparter för två LNG-tankfartyg och förvärvet gör att flottan med LNG-tankbilar kommer upp i totalt 20 fordon. 

Tor Morten Osmundsen fortsätter som vd för nya Skangass och Gasums vd Johanna Lamminen kommer att vara ordförande i företagets styrelse. Förutom Lamminen består styrelsen av Gasums vice vd för energihandel Aleksei Novitsky, Lyse-koncernendirektör för energi Ole Gabrielsen, Lyse-koncernendirektör för ekonomi och finans Leiv Ingve Ørke, högre delägare i finansrådgivningsfirman ProCorp Bernt Stilluf Karlsen samt Eera Oy:s exekutiva konsult Kimmo Rahkamo.

Annons

Annons

Annons