Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 16 2018
Senaste Nytt

"Biobränsle kan ersätta olja"

Svebios vd Gustav Melin. Foto: Svebio
Svebios vd Gustav Melin. Foto: Svebio
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 maj 2014

Sverige är ett föredöme för andra länder när det gäller att utnyttja skogens restprodukter för biobränsle. 70 procent av Sveriges värmekraftverk drivs av biobränsle och tredjedel av Sveriges energi kommer från bioenergi. – Vi skulle kunna ersätta allt fossilt bränsle med bioenergi inom överskådlig framtid, säger Gustav Melin, vd för Svebio – den svenska intresseorganisationen för biobränsle – och en av huvudtalarna på World Bioenergy 2014.

Sverige är ett av de länder som har kommit längst i omställningen av fossila bränslen till förnybar energi. Men för gemene man är det fortfarande ganska okänt. Faktum är att bioenergi står för tredjedel av Sveriges totala energianvändning och har en större andel än vattenkraften och kärnkraften tillsammans. Det är därför inte förvånande att Svebios vd Gustav Melin är optimistisk när det gäller biobränslenas framtid. Han är det av flera skäl. Naturligtvis väger klimatfrågan tungt. När skogen växer binder den koldioxidmolekyler som står för den mesta av jordens uppvärmning. Skogen är därför ett klimatneutralt bränsle till skillnad från olja. Bättre hushållningmed energi Ett annat skäl till Gustavs optimism är att vi har blivit bättre på att hushålla med energi. Därför behöver vi allt mindre energi. – När oljan var billig saknades det motiv för att spara. Men i takt med prisökningarna har tekniken utvecklas och idag har vi snåla bilmotorer och välisolerade hus. Och biobränsleresurser finns det gott om. Globalt så används bara lite drygt hälften av skogens årliga tillväxt. I Sverige är siffran 75 procent. Det beror på att vi i Sverige är duktiga på att ta hand om skogens biprodukter. Tidigare fick grenar och trädtoppar ligga kvar på hyggena. Idag tillvaratas skogsavfallet, det så kallade grotet. Under sommarhalvåret får det ligga kvar på hygget och torka ut för att senare samlas ihop och bli till råvara för biobränsle. En annan viktig råvara är såg- och hyvelspån från träförädling. På sikt kommer även träd från gallring att kunna användas till biobränsle, men för närvarnade är det inte ekonomiskt. Mot klimatneutralitet Bättre utnyttjande av skogen har alltså starkt bidragit till att Sverige har kommit en bit på vägen mot ett klimatneutralt samhälle. Några exempel: 70 procent av all energianvändning i landets värmekraftverk kommer idag från bioenergi; Inom den energikärvande tillverkningen av pappersmassa har man gått över till bioenergi för den energikrävande kokningen och torkningen av massan. Nästa steg í omställningen till bioenergi blir de företag som inte handlar med utsläppsrätter, det vill säga den lättare tillverkningsindustrin. Och det är en utveckling som redan har börjat. – Nyligen ersatte exempelvis Arla i Linköping 4 000 kubikmeter olja per år med bioenergi. Och slakteriet Scan i Kristianstad har kopplat upp sig på stadens betydligt miljövänligare fjärrvärmenät, säger Gustav Melin. En viktig drivkraft för företagen i omställningen till förnybara energikällor är den kraftigt höjda koldioxidskatten som träder i kraft vid årsskiftet. Transportsektorn måste ställas om Men ska vi ha någon sportslig chans att klara klimatmålen till 2030 måste även transportsektorn ställa om till biobränsle- eller eldrift. Och även här kan skogen bli en viktig råvara. – Bland annat har Preem kommit långt i utvecklingen av gröna molekyler. Genom att använda ligninet i träet har man lyckats tillverka grön diesel, berättar Gustav Melin.

Annons