Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Finska Nådendal bygger ett nytt flerbränslekraftverk

Fjärrvärmeverk i Åboregionen i västra Finland. Foto: Turun Seudun Energiantuotanto
Fjärrvärmeverk i Åboregionen i västra Finland. Foto: Turun Seudun Energiantuotanto
Publicerad av
Markku Björkman - 15 apr 2014

Om ett år startar byggandet av ett nytt kraftverk i Nådendal, norr om Åbo. Kostnaderna för kraftverket, som kommer bland annat att alstra kraft med hjälp av biobränsle, beräknas till 260 miljoner euro. Aktiebolaget Turun Seudun Energiatuotantos bolagsstämma fattade det slutgiltiga beslutet den 14 april.

Planen är att kraftverket ska tas i bruk under hösten 2017. Byggandet påbörjas våren 2015 och förväntas sysselsätta kring 500 personer. Det färdiga kraftverket för med sig 200 nya jobb i regionen, främst behövs personal för transporten av biobränsle.

Åbo stad har som mål att vara en koldioxidneutral stad år 2050. Åbo Energi satsar på att hälften av all fjärrvärme ska produceras med förnybar energi år 2020.

– Det nya kraftverket är av stor betydelse för att vi ska kunna uppnå våra miljömål, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Åbo Energi äger 39,5 procent av Turun Seudun Energiantuotanto. Andra ägare är Fortum Power and Heat som äger 49,5 procent av företaget. Reso innehar fem procent och Nådendal och S:t Karins innehar tre procent av aktierna.

Annons

Annons

Annons