Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Olkiluoto 3 kan bli världens dyraste reaktor

Olkiluoto 3 kan enligt IAEA kunna bli en av världens hittills dyraste reaktorer. Photo: kallerna
Olkiluoto 3 kan enligt IAEA kunna bli en av världens hittills dyraste reaktorer. Photo: kallerna
Publicerad av
Markku Björkman - 21 feb 2014

Byggandet av den tredje kärnreaktorn vid Olkiluoto kärnkraftverk i Finland pågår trots att Olkiluoto 3, som kärnkraftverket betecknas, skulle ursprungligen ha blivit klar redan 2009.  Byggprojektet har nu pågått nästan tio år.

Enligt den senaste tidtabellen som beställaren Industrins Kraft har fått av franska entreprenören Areva skulle den nya reaktorn ha tagits i bruk under 2016, men Areva vill i dag inte bekräfta om tidtabellen håller, enligt svenska.yle.fi.

Olkiluoto 3 av en ny typ av reaktorer kallad EPR (European Pressurized Water Reactor) under planering eller konstruktion i världen. Det är den första reaktorn på mycket länge att konstrueras i Finland.

I januari 2002 ställde sig finländska regeringen positiv till bygget av en ny reaktor. I maj samma år ställde sig riksdagen bakom beslutet och i december året efter ställde sig TVO:s styrelse bakom ett investeringsbeslut. Platsen beslutades bli bredvid reaktor 1 och 2 och arbetet med Olkiluoto 3 började slutligen 2005.

OL3 blir Finlands femte reaktor och den första av typen Europeisk tryckvattenreaktor, EPR. Den kommer att ha en bruttoeffekt på 1720 megawattoch netto 1600 megawatt (Termisk effekt 4300 megawatt) och verkningsgraden blir relativt hög, 37 procent. Och kommer att använda 128 ton anrikat uran fördelat på 241 bränsleelement. Den beräknade livslängden väntas bli 60 år. Leverantör är franska kärnkraftskoncernen Areva i samarbete med Siemens.

Då reaktorn beställdes antogs priset bli 3 miljarder euro, men har blivit mycket dyrare i och med ett flertal förseningar. Reaktorn planerades ursprungligen att tas i drift omkring 2009–2010 men byggherren TVO antog hösten 2012, trots leverantören Arevas försäkringar, att den inte kan tas i bruk under 2014.  Byggkostnaderna kommer att vara mycket högre än ursprungligen beräknat.

Förra året beräknades kostnaderna motsvara dem för ett liknande verk under byggnad i Flamanville. Där uppgick kostnaderna till ungefär 8,5 miljarder euro. Olkiluoto 3 skulle enligt uppgifter från internationella Atomenergiorganisationen kunna bli en av världens hittills dyraste reaktorer. Orsaken till de dyrbara förseningarna är enligt byggföretaget TVO att reaktorn är ”första i sitt slag”.

Areva och TVO kräver båda den andra parten på ersättningar för förseningarna, för tillfället är tvistesumman 1,9 respektive 1,8 miljarder euro.

Annons

Annons

Annons