Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Svenska sparar el för miljön skull

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 feb 2014

En ny undersökning visar att för första gången så anser mer än hälften av svenskarna att det är omsorg om vår miljö, framför sparade kronor, som gör att de vill minska sin elförbrukning.

Kartläggningen visar även att svenskarna vill vara effektiva och att all el ska göra nytta, men känner att man har svårt att göra någonting åt det. Närmare 80 procent av svenskarna säger att de tycker att det är viktigt att ha koll på sin energiförbrukning. Trots det säger sju av tio att de tror sig förbruka el i onödan.

Undersökningen är genomförd av SIFO på uppdrag av Eon, som under flera år kartlagt svenskarnas attityd till sin elkonsumtion. 

 – Vi ser ett stort trendbrott i attityden till energieffektivisering. Vi vill helt enkelt i första hand minska vår elförbrukning för att värna om miljön. Människor vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle, säger Karin Jarl Månsson, vd för Eon Försäljning Sverige. En liknande beteendeförändring i vardagslivet gjorde svenskarna när vi tog ansvar för sopsortering och återvinning.

År 2011 svarade 38 procent att miljön var viktigast, år 2012 var siffran 40 procent och 2013 uppgav hela 51 procent att miljön är ett viktigare incitament än pengarna för att minska elförbrukningen. Kvinnor sätter miljön i första rummet i större utsträckning än män. 59 procent av kvinnorna säger att miljön är viktigast när man vill minska elförbrukningen medan motsvarande siffra för män är 42 procent.

Även runt om i landet finns stora skillnader i attityder. Mest miljömotiverade är boende i Stockholmsområdet, medan Sydsverige i högst utsträckning ser pengarna som största anledning att spara el.

– Energieffektivisering är mycket viktigt i arbetet med att minska vår miljöpåverkan och skapa ett hållbarare samhälle, säger Anna Johansson, enhetschef på Energimyndigheten. Här kan vi även se att tester och energimärkning av produkter på marknaden hjälper hushållen att göra kloka och medvetna val.

Annons