Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Nya åtgärder för effektivare energianvändning

Energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Sandra Baqirjazid
Energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Sandra Baqirjazid
Publicerad av
Tommy Ekholm - 06 feb 2014

För att lägga fast hur Sverige ska kunna nå EU:s energieffektiviseringssmål om 20 procent till år 2020, och för att ge nya verktyg som kan leda till en ännu mer effektiv energianvändning, har regeringen beslutat att överlämna ett antal förslag i en remiss till lagrådet.

Ett av de snabbaste och billigaste sätten att minska vår klimatpåverkan är att använda energi mer effektivt. Det finns redan idag många energieffektiviseringsinsatser som är lönsamma både för privatpersoner och för företag att genomföra, men som inte görs eftersom man saknar kunskap om vilka de är och vilka vinsterna med att göra olika åtgärder kan bli.

– Ett väldigt bra sätt att minska sina energikostnader, och samtidigt bidra till klimatarbetet, är att använda energin mer effektivt. Den billigaste kilowatten är den man aldrig behöver använda. En hel del företag har redan gjort viktiga insatser, men långt fler har mycket att vinna på att energieffektivisera sin verksamhet. Just därför lägger regeringen nu fram flera förslag som syftar till att öka kunskapen om den egna energianvändningen och de egna energikostnaderna. Vi vill att det framöver ska bli obligatoriskt för alla stora företag att göra en energikartläggning av sin verksamhet, och vi vill att man när det är kostnadseffektivt att göra det installerar individuell mätning av värme, kyla och varmvattenförbrukning i nya och ombyggda lägenheter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som beslutades i december 2012 och som slår fast en gemensam ram för energieffektiviseringsarbetet i EU, ska nu implementeras och genomföras i Sverige. Det övergripande syftet med direktivet är att säkerställa att det energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020 som medlemsstaterna i EU beslutat om ska kunna uppfyllas, och att ge verktyg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020.

– Vi vill ge energikonsumenter och företag bättre kunskap och bättre verktyg för att själva kunna göra aktiva energismarta val som leder till att de både kan minska sin energianvändning och ta kontroll över sina egna energikostnader, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Fakta: I den lagrådsremiss som regeringen nu överlämnar till lagrådet föreslås bland annat att:

  • En obligatorisk energikartläggning för stora företag införs. Stora företag ska vart fjärde år göra en energikartläggning som ska innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att spara energi och effektivisera sin energianvändning.
  • Individuell mätning av varje nybyggd eller ombyggd lägenhets användning av värme, kyla och tappvarmvatten, när det är kostnadseffektivt att installera mätning på lägenhetsnivå.
  • Kostnadseffektiva åtgärder ska priortiteras. Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå.

Annons