Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Hesselbyholms gård satsar på solenergi

Bild: EnergiEngagemang Sverige
Bild: EnergiEngagemang Sverige
Publicerad av
Tommy Ekholm - 31 jan 2014

Nyligen så har Hesselbyholms gård i norra Sörmland driftsatt en solelsanläggning. Anläggningen är Sörmlands största solenergiproduktionsanläggning och är på 114kW. Tack vare anläggningen så blir gården självförsörjande på el.

– Vi har länge jobbat med att minska vår energiförbrukning. Nu tar vi steget till solel och blir helt vår egen, oberoende solelsproducent, säger gårdsägare Per Olsson.

Det är hänsyn till miljön och ekonomiska aspekter som ligger bakom investeringen. Sedan år 2000 har Hesselbyholm haft månadsmätning av elförbrukningen. Genom att varje månad analysera vilka källor som har påverkat förbrukningen och se vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att sänka elförbrukningen har man lyckats gå från 290 000 kWh per år 2001 till 110 000 kWh under 2013.

Det är företaget EnergiEngagemang Sverige som stått för installationen som en totalentreprenad.

– Vi märker ett större intresse för solel hela tiden. Det är villaägare, lantbrukare och företag som äger sina fastigheter som har mest att vinna på att gå över till solel, säger Jonas Weissglas, Marknadschef på EnergiEngagemang.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...