Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

”Det blir inga chockhöjningar”

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Kjell Jansson, vd på Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 dec 2013

Svensk Energi säger att man välkomnar förvaltningsrättens dom, vilken ger elnätsföretagen möjlighet att investera i näten för ökad leveranssäkerhet och utveckling av näten. Svensk Energi pekar på att beslutet inte med automatik innebär att kundernas avgifter.

– Domen innebär att elnätsföretagen kan fortsätta investera i elnäten, något som krävs för fortsatt trygga elleveranser med så få avbrott som möjligt. En annan viktig aspekt är att elnätsföretagen får bättre förutsättningar att leva upp till samhällets krav på modernisering av elnäten – och så kallade smarta elnät. Förvaltningsrätten har i sin dom konstaterat att Ei:s sätt att beräkna intäktsramarna inte är förenlig med lagen. I domen anför förvaltningsrätten följande: ”Energimarknadsinspektionen har grundat sitt avgörande på och tillämpat övergångsmetoden med hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt gällande författningar ska beaktas vid prövningen av intäktsram.”, säger Kjell Jansson, vd på Svensk Energi.

Svensk Energi säger också att man förvånas över de utspel som Ei gjort om storleken på framtida elnätsavgifter. Något som kan skapa onödig oro hos elnätskunderna och sämre förtroende för branschen. Stora och små elnätsföretag har redan förklarat att en dom som tillåter högre intäktsramar inte med automatik leder till högre elnätsavgifter och inte i den storlek som Ei hävdar. Svensk Energi pekar också på att det heller inte kan bli tal om någon retroaktiv betalning för kunderna som Ei säger.

– Det är oroväckande att myndigheten hävdar att förvaltningsrättens besked kan innebära ”höjningar på uppemot 50 procent”, som om det vore en absolut sanning. Sådana höjningar är högst osannolika. Det går det inte att sätta likhetstecken mellan storleken på elnätsföretagens intäktsramar och kundens elnätsavgift, säger Kjell Jansson.

– Elnätsföretagen tycker det är viktigt med en fungerande dialog med tillsynsmyndigheten. Sverige är beroende av ett elnät med hög leveranssäkerhet och intäktsramarna måste därför balansera rimliga kostnader för kunderna och elnätsföretagens möjlighet att planera och investera.

 

Annons