Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Västerås i satsning på biogas till bussar

Biogasbuss i Västerås. Foto: SA
Biogasbuss i Västerås. Foto: SA
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 dec 2013

I Västerås samlas nu biogasintressenter från hela Östersjöregionen. De ska inspireras, diskutera och lära mer om biogas som drivmedel för kollektivtrafikens bussar. Satsningen är en del av EU-projektet Baltic Biogas Busdär Västerås Lokaltrafik är projektägare.

På agendan står studiebesök vid biogasanläggningen på Gryta och VL:s bussdepå, samt seminarium kring drivkrafter för biogasutvecklingen.

Projektet Baltic Biogas Busstartade 2009 med målet att sprida kunskap om biogas som drivmedel till kollektivtrafikens bussar runtom i Östersjöregionen. Under sommaren i år så beviljades en förlängning av projektet med fokus på ökad uppgradering av biogas till fordonsbränsle och en effektivare användning av biogas som bränsle i bussar genom hybridisering och sparsam körning.

I projektet så representeras Sverige av Västerås Lokaltrafik och Biogas Öst. I övrigt deltar partners från Norge, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Inom ramen för projektet kommer småskalig uppgradering av biogas till bussbränsle att testas i Polen, gas-el-hybridbussar upphandlas och testas i Bergen och Västerås, och sparsam körning för att spara bränsle testas på flera orter runtom i regionen. Målet är att visa hur mer biogas i Östersjöregionen kan nyttiggöras som fordonsbränsle samt att visa hur detta bränsle används bäst och mest effektivt för att ersätta maximalt med fossilt bränsle.

Nu är det dags för aktörer från alla partnerländer att samlas i Västerås för studiebesök och seminarium på temat biogas till kollektivtrafikens bussar – utmaningar och drivkrafter. Under dagen kommer besökarna, som till stor del består av beslutsfattare från partnerländerna, att besöka biogasanläggningen på Gryta avfallsstation och VL:s bussdepå för att inspireras av ett framgångsrikt lokalt ”biogassystem”. Under eftermiddagens seminarium på Aros Congress Center kommer utmaningar och drivkrafter för utvecklingen i Västerås, Sverige och Östersjöregionen att presenteras och diskuteras ytterligare.

Annons

Annons

Annons