Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Miljöministern invigde Brista 2

Miljöminister Lena Ek (C) invigde Brista 2. Här deltar hon i en  källsorteringstävling vid invigningsceremonin, tillsammans med Anders Egelrud, vd för Fortum värme, och Gösta Söderkvist (till höger), vd för Sollentuna Energi. Foto: C-G Hanberg
Miljöminister Lena Ek (C) invigde Brista 2. Här deltar hon i en källsorteringstävling vid invigningsceremonin, tillsammans med Anders Egelrud, vd för Fortum värme, och Gösta Söderkvist (till höger), vd för Sollentuna Energi. Foto: C-G Hanberg
Brista 2 blir Fortums fjärde kraftvärmeverk som invigs i år. Fortum är ledande i Norden när det gäller användningen av brännbart avfall för produktion av värme och el. Foto: Fortum
Brista 2 blir Fortums fjärde kraftvärmeverk som invigs i år. Fortum är ledande i Norden när det gäller användningen av brännbart avfall för produktion av värme och el. Foto: Fortum
Publicerad av
C-G Hanberg - 29 nov 2013

Nu har Fortums invigt sitt nya kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna kommun. Själva invigningen gjordes av miljöminister Lena Ek (c). Kraftverket producerar fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall och är ett viktigt steg mot Fortums mål att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärme.

– Det är en ära att få inviga Brista 2, sade Lena Ek. Anläggningen bidrar aktivt till att nå klimatmålet genom att introducera ny, resurseffektiv teknik. Det gäller inte minst den högeffektiva rökgasreningen som gör att den rök som släpps ut inte är hälsovådlig.  

Brista 2 kan ta hand om 240 000 ton avfall per år, vilket är lika mycket hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till, samtidigt som det ger ett tillskott av fjärrvärme och el motsvarande uppvärmningsbehovet för 50 000 normalstora lägenheter per år.

Med Högdalenverket och Bristaverket har Fortum kapacitet att ta hand om avfallet från alla kommuner i Stockholmsregionen och därigenom tillvara energi som annars skulle gå förlorad. Anläggningen i Brista blir den viktigaste produktionsanläggningen för fjärrvärmenätet norr och väster om Stockholm. Den årliga produktionen kommer att vara 500 GWh värme och 140 GWh el.

– Med våra anläggningar i söder och norr blir transporterna effektiva, och med allt mer sammankopplade fjärrvärmenät får vi även en kostnadseffektiv energiproduktion, framhåller  Anders Egelrud, vd för Fortum Värme. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, som Sigtuna kommun och Sollentuna Energi, bidrar vi till en hållbar energiförsörjning i Stockholmsregionen.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...