Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Strukturomvandling att vänta i energibranschen

Brista kraftvärmeverk. Bild: Brorsson
Brista kraftvärmeverk. Bild: Brorsson
Publicerad av
Simon Matthis - 11 nov 2013

Energibranschen står inför stora utmaningar. Gränsen mellan leverantör och användare blir allt mer otydlig och modern el- och värmeproduktion ställer krav på utvecklingen av smarta energisystem. En ny rapport från PwC visar att så många som 94 procent av beslutsfattare i energisektorn anser att branschen behöver anpassa sin affärsmodell för att klara konkurrensen.

Tre av fyra uppger att det är frågan om decentraliserad elförsörjning som utmanar dagens affärsmodeller i kraftsektorn. Trots det ser 82 procent decentraliseringsfrågan som något positivt, som en möjlighet, jämfört med bara 18 procent som ser det som ett hot för sin verksamhet.

 – Decentraliserad elproduktion tär redan på intäkterna för energibolagen och gör traditionell produktion delvis mindre betydelsefull. I slutändan kan energiföretagens roll riskera att krympas, säger Martin Gavelius, branschansvarig för Energy, Utilities and Mining på PwC, i ett pressmeddelande.

Men även tekniska förändringar och nya kundtyper är avgörande för strukturomvandling i energisektorn visar undersökningen. Många i branschen går så långt och menar att den befintliga energimodellen i deras marknad kommer att förändras eller till och med bli oigenkännlig fram till 2030.

Europa har kommit längst när det gäller förnybar energi och decentraliserad produktion vilket också skapar stora risker. Rapporten pekar bland annat på att avbrotten riskeras att bli fler och att bidragen till förnybar energi riskerar att pressa upp kostnaderna för kunderna.

– När det gäller branschens framtidsfrågor är energieffektivitet, teknikutveckling och därmed fallande priser på solenergi, efterfrågestyrning och smarta nät de utmaningar som kommer att få störst inverkan på världens energimarknader framöver. Men nya fossila bränslen får också stor betydelse. Rapporten visar bland annat att en av fyra företrädare för branschen ser Shale gas som en mycket viktig fråga att adressera, konstaterar Martin Gavelius.

 

 

Annons