Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Tisdag, maj 31, 2016

Solenergin kan komma att ersätta Saudiarabiens nukleära ambitioner och skaka om grundvalarna för...

Oljeförbrukningen vid Korstaverket har aldrig varit så låg som under det gångna året. Det visar...

ASRE har tecknat en order med Zhejiang JunHe Pumps Holding Co. Ltd. Ordern gäller installationen...

Företaget EPV Bioturve förlorade i Vasa förvaltningsdomstol. Företaget överklagade...

Oljepriserna har fortsatt att klättra uppåt i spåren av gårdagens oljelagerstatistik från USA,...

Ramböll har som första icke-kinesiska företag fått i uppdrag att designa en havsbaserad...

Siemens har tecknat ett avtal med Ende Andina SAM i Bolivia. Avtalet gäller utbyggnad av tre...

Kina har mellan 2007 och 2014 öronmärkt över 117,5 miljarder dollar i form av lån för...

Nu är det klart med danska energijätten Dongs börsnotering. Marknadsvärdet på bolaget bedöms...

En milstolpe nåddes vid byggandet av ett stort biomassaeldat kraftvärmeverk som kombinerar värme...

Arbetare på 16 av Frankrikes 19 kärnkraftverk går i dag ut i en endagsstrejk, i protest mot...

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 4,226 miljoner fat under förra...

Arises fokus ligger på kassaflödesgenerering och fortsatt minskning av skulderna. Det sade...

Oljepriserna har stigit under onsdagens handel, efter att statistik från branschorganisationen...

Det finns en terawattimme biogas i pappers- och massabrukens avloppsströmmar. Det visar en ny...

Powercell Sweden har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med Cortus Energy för att...

Nu säljer Sollentuna kommun en fastighet i Rotebro till Elementica AB. Bolaget vill etablera en...

Under den gångna veckan så steg det nordiska systempriset med 10 procent. Veckomedelpriset...

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 visar att den långsiktiga trenden med ett fåtal...

För att utföra de energimodelleringar som krävs för att uppnå miljöcertifieringen LEED har...

Vestas ska i samarbete med danska Mita-Teknik erbjuda en uppgradering av 20 år gamla turbiner, typ V47 på 660 kilowatt.

I samband med att Fortum totalrenoverar Åsens vattenkraftsstation så har Semcon fått i uppdrag att bygga om hela el- och kontrollutrustningen i...

Subventioner omintetgör marknadsmässiga investeringar på elmarknaden. Detta säger finländska nätbolagets Fingrids verkställande direktör Jukka...

Elever och deras lärare i en speciell innovatörklass för fysik vid Viborgs tekniska gymnasium byggde nyligen Norden första fusionsreaktor....

Oljepriserna har fortsatt att pressas något under tisdagen, efter att även ha noterats lägre under måndagen. Bidragande till prispressen är...

USA:s energiminister Ernest Moniz invigde den 20 maj 2016 världens mest kraftfulla sfäriska tokamakreaktor. Fusionsexperimentet NSTX-U (National...

I Piteå så byggs nu en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara. Anläggningen ska bidra till...

Kärnkraftsindustrin brottas med stora investeringsbeslut och nu börjar tiden rinna ut för regeringen och allianspartierna att göra upp om den...

Generatoraggregatet John Helgonet på Kraftvärmeverket i Västerås har genomgått en omfattande renovering. Aggregatet har optimerats för att köras...

Under 2013 ingick Fortum Värme och Siemens ett avtal värt omkring 250 miljoner kronor för leverans av utrustning inom elkraft och processtyrning...

Iraks vice oljeminister Fayadh al-Nema uppger att landets totala oljeproduktion har nått 4,7 miljoner fat per dag, och exporten nu ligger vid...

Ellevio har nyligen anslutit den största vindkraftsparken hittills till sitt elnät. Parken är lokaliserad i Sörby i Hälsingland och började...

En arbetsgrupp, som arbets- och näringsministeriet tillsatt, har bedömt att en modell som baserar sig på investeringsstöd, produktionsstöd eller...

Oljepriserna har fortsatt att sjunka under måndagen, efter att ha tappat även under fredagens handel.

Stockholm har mer än 10 000 kvadratmeter solceller på tak runtom i staden och en stor del av dessa sitter i fastigheter från miljonprogrammet...

Trots många prognoser om inbromsnings så fortsatte vindkraften att byggas ut under 2015. Under året så installerades 743 megawatt vindkraft i...

Installation av turbiner har nu färdigställts på den havsbaserade vindkraftsparken Gode Wind 1 och 2.

I dag drivs två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik med miljövänliga biodrivmedel som biogas, biodiesel och etanol. Nu vill...

En finsk doktorsavhandling utarbetad av Svetlana Marmutova från Vasa universitet visar att prestandan i innovativa vindkraftverk av Savoniustyp,...

Näringsminister Mikael Damberg (S) känner sig nöjd med den granskning Vattenfall gjort av tjeckiska EPH - det bolag som lagt bud på det statliga...

Nu lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA)...

Sex företrädare inom vindkraft argumenterar i en debattartikel för införande...

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid...

Flytande solpaneler lockar allt större intresse, i takt med att tekniken...

Iran har inga planer på att frysa produktionen av råolja eller exporten. Det...

Användningen av kol som bränsle för elproduktion sjönk i Polen cirka 5...

Avtalet avser den havsbaserade parken Hornsea One, där en reaktiv...

Oljepriserna har fortsatt att stiga marginellt under fredagens handel, efter...

Deutsche Bank offentliggjorde nyligen en rapport under rubriken ”Välkommen...

Vattenfall planerar för ett helt nytt värmeverk i Uppsala. I anläggningens...

Skånska Energi har fått två order för installation av geoenergianläggningar...

Konstruktionen av exportpipelinen som ska koppla på produktionsanläggningen...

Vinden har vänt för den finländska vindkraften. Det tidigare systemet som...

En proposition om samlad torvprövning kommer snart att lämnas till riksdagen...

Ett oväntat statligt danskt subventionsstopp för solceller sänkte drastiskt...

Affärsrisken för Vattenfall minskar om kraftkoncernen får sälja sina tyska...

Oljepriserna har fortsatt den nedåtriktade rekylen, vilken inleddes efter...

Vid köldknäppar och andra förbrukningstoppar, när Sveriges så kallade...

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring...

Franska Totals har nu haft officiell start av ett nytt gasprojekt i närheten...

Oljepriset faller efter en oväntat stor ökning av oljelager i USA samt en...

Ibland levererar vetenskapen oväntade överraskningar och det var precis vad...

Sveriges största drivmedelsföretag, Preem, etablerar nu verksamhet i Norge,...

På lördagen 14 maj så avslutades den årliga revisionen av Oskarshamn 1....

Brentoljepriset handlades i stort sett oförändrat samtidigt som WTI-...

Norges olje- och energidepartement har delat ut tio nya licenser för...

Nu görs ett rejält omtag i en för Sverige traditionellt svag sektor - de...

Av tradition utses varje år en person eller organisation som gjort en...

Arbetet för att ta fram ett gemensamt regelverk för den Europeiska...

Nu gräver man en gång, inte tre. Det är tanken när fjärrvärmeledningar,...

Förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering är fortsatt stort hos invånarna...

USA:s lager av råolja sjönk med 1,1 miljoner fat under förra veckan, jämfört...

Grekland och fem andra länder i sydöstra Europa har skrivit på ett avtal om...

Forskare vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) har...

Råoljepriserna tog en paus i prisuppgången under tisdagens handel, efter att...

Vid Lunds universitet så har forskare lyckats förklara hur järnbaserade...

Under den gångna veckan så gick de svenska spotpriserna upp i genomsnitt med...

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta...

Nu har Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy LLC tecknat ett...

Danmark kommer att stödja USA i fråga om utveckling av havsbaserade...

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Skräddarsydd lösning för varje kund

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Energetic Machinery är bolaget som skiljer sig från andra inom samma område genom att satsa mer på flexibilitet, kundfokus och snabbhet. Detta kan uppnås genom att helt gå in för att satsa på service och sätta kunden i fokus.

Empowers smarta nät sänkte driftkostnaderna för kunden

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Helen Elnät ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors med över 300 000 invånare. Helen Elnät (tidigare Helsingfors Energi) har i samarbete med Empower genomfört ett stort fjärravläsningsarbete i Helsingfors innerstad. Empower bidrog med bland annat projektledning och byte av cirka 60 000 mätare.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Fusionskraft

Danska elever byggde Nordens första fusionsreaktor Projektarbete på danskt tekniskt gymnasium

Kärnkraft

Forsmarks kraftgrupp går vidare med investeringar Beslutar om kärnkraftinvestering

Kraftvärme

Solenergi

Fyra av 5 vill installera solceller Mest populära energislaget

Vattenkraft

Semcon bygger om vattenkraftverk Renoverar Åsens kraftverk åt Fortum

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category