Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Onsdag, juni 29, 2016

AP Møller Maersks oljegren Maersk Oil tappar Al Shaheenkontraktet i Qatar.

Enligt finländska forskare sitter städerna på en enorm outnyttjad resurs, nämligen asfaltytorna...

Råoljepriserna handlas på måndagen med viss dragning nedåt i linje med fortsatt fallande börser...

Eitech köper nu R-teknik AB i Örnsköldsvik. Genom förvärvet så läggs ytterligare en pusselbit på...

Nu har Tekniska förvaltningen tankat det första fordonet med en ny sorts diesel, nämligen HVO100...

Nu har Garo tecknat ett flerårigt ramavtal med Vattenfall- Avtalet gäller leverans och support...

Växjö Energi är först ut i Sverige med att göra ett primärenergibokslut. I bokslutet vägs dels...

Kalifornien planerar stängning av delstatens sista kärnkraftverk. Pacific Gas & Electric...

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu fastställt villkoren för OKG:s avveckling av Oskarshamn...

Det finländska kärnkraftsbolaget Fennovoima kan räkna med experthjälp vad gäller slutförvaringen...

Oljepriserna har i spåren av gårdagens amerikanska oljelagerstatistik sjunkit tillbaka med Brent...

I våras arrangerade Värme- och kraftföreningen tvådagarskonferensen Panndagarna, ett årligt...

Nu har Sverige invigt världens första elektriska väg i Sandviken i Gävleborg. Projektet är...

Göteborg Energi gör nu en större satsninga på laddinfrastruktur för elbilar. Satsningen...

Vindkraftsprojektet Lake Turkana är det enskilt största vindkraftsprojektet i Afrika och även...

Statoil har inga planer på att öka innehavet i oljebolaget Lundin Petroleum ytterligare.

Litauen fick i Stockholms skiljedomstol inget stöd för sitt krav på 1,6 miljarder dollar (cirka...

Oljepriserna noteras efter gårdagskvällens skarpa vändning uppåt fortsatt mot högre nivåer på...

Tranås Energi söker nu ett nytt miljötillstånd för bolagets vindprojekt i Ydre. Bolaget har...

Forskare vid Stanford University i USA har utvecklat ny teknik som tacklar två av världens...

Enligt en ny rapport från Research and Markets - Analyzing the Central and East European Wind Power Industry 2016, ska områden som centrala och...

Antalet oanvända oljeriggar fortsätter att öka i Norge och många av dem får troligen inga nya uppdrag, spår Nordea Markets.

Nu utökar AFA Fastigheter sin satsning på solpaneler ytterligare. Denna gång med en solcellsanläggning på Klarabergshuset i centrala Stockholm.

Finlands före detta försvarsminister och ledamot för Svenska folkpartiet i den finska riksdagen, Carl Haglund, har bett om befrielse från sitt...

Tesla Motors styrelse har erbjudit sig att köpa solpanelstillverkaren Solar City Corporation. Affären beräknas vara värd cirka 2 miljarder dollar...

USA:s lager av råolja minskade med 5,2 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan, enligt lagerstatistik från branschorganisationen...

Nyligen slutförhandlade den tyska regeringen om detaljerna i en lag som kommer att bära beteckningen EEG 2016 (lagen om förnybar energi). Ett...

Öresundskraft kommer nu att erbjuda biogas istället för naturgas till ett par tusen privatkunder.

Nu har ABB slutfört uppgraderingen av omriktarstationen Celilo för högspänd likström (HVDC) i Oregon och överlämnat installationen till Bonneville...

Under den gångna veckan så låg genomsnittspriset på svenska spotmarknaden på ungefär samma nivå som veckan innan, med endast med en marginell...

Energimarknadsinspektionen välkomnar energiöverenskommelsen och konstaterar att svenska kunder och marknadsaktörer nu får tydligare ramar för...

Nexans kommer att leverera kabel till Danmark för nergrävning av luftledningar. Avtalet är värt omkring 20 miljoner euro.

Göteborg Energi genomför klimatåtgärder som ska minska utsläppen av koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktionen i Göteborg med 95 000 ton....

Telgekoncernen säljer nu Telge Kraft AB till den norska energileverantören LOS AS.

Leveranserna av fjärrvärme till slutkund ökade under 2015. Samtidigt så minskade klimatutsläppen med 8 procent. Detta enligt ny statistik för...

Att trappa ned på energiimporter och att minska klimatförändringarna är viktiga energipolitiska mål som ofta anses gå hand i hand. Nu visar en ny...

Vid konferensen Atomexpo, som arrangerades nyligen i Moskva, diskuterade branschen kärnkraftens framtid. På samma gång som flera kärnkraftexperter...

Europeiska kommissionen kommer att förnya rapporteringen om nationella energisaneringar, så att verifieringen av energisanering blir mera exakt...

Oljepriserna har inlett veckan vid stigande nivåer med Brentoljan återigen över 50 dollar per fat. Detta efter en dollarförsvagning och ökad...

Elpriset är uppe på samma nivå som i januari när Sverige hade en köldknäpp.

Kraftringen genomför nu stora investeringar i fjärrvärmenätet i Lund. Detta...

Karlshamn Energi och Södra Cell Mörrum har nu skrivit under ett nytt avtal...

Det basscenario fram till 2030 som ingår i den finländska regeringens energi...

Nu har de nordiska stamnätsoperatörerna, TSO, tagit fram ett förslag på...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 14 till 493...

Vid ITER:s artonde styrelsemöte i St Paul-lez-Durance, i Frankrike,...

Fram tills nyligen återanvändes kasserade solceller i bästa fall vid...

Den finska staden Vasa har ett pågående energi- och klimatprogram, där målet...

Vestas Wind Systems bekräftar efter medierykten i USA att bolaget ingått i...

Aska som bildas vid förbränning och förgasning av avfall kan klibba ihop sig...

Nu har Öresundskraft och läkemedelstillverkaren McNeil AB i Helsingborg...

Den senaste veckans rejält fallande oljepris på världsmarknaden får effekt...

Brittiska forskare vid universiteten i Bristol och Exeter är ett steg...

Norge producerade i maj preliminärt 1,549 miljoner fat olja per dag, 0,360...

BioFuel Region har tillsammans med medlemmar och företag blivit beviljade EU...

Försäljningen av vindkraft ska öka stadigt över en period om fem till tio år...

För närvarande pågår det omfattande och stundtal hetsig debatt om skatt på...

Enligt Finlands utrikesminister borde byggandet av kärnkraft avregleras helt...

I New York har man nu färdigställt ett elnätsprojekt som ska underlätta...

Export av dansk energiteknik minskade med 4 procent under 2015 jämfört med...

Oljepriserna fortsätter ned på torsdagen i linje med klen börsutveckling och...

Fortum Värme har kopplat in Södersjukhuset på sitt fjärrkylanät Det här är...

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en så kallad...

Vid en ceremoni i Bryssel nyligen så deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en...

Nu har Vattenfalls styrelse tagit beslutet att göra investeringar i...

Finland ser över sin energistrategi och ser flera nya vägar att gå i en...

Stortinget i Norge kommer att påskynda målet att göra landet klimatneutralt...

Oljepriserna fortsätter på onsdagen ned i den rådande nervositeten gällande...

Avtalet avser 24 stycken Vestas turbiner typ V110 på två megawatt vardera,...

Vattenfall och AP-fonderna får kritik av biståndsorganisationen Forum Syd....

Gårdstensbostäder var tidiga med att utnyttja solenergi för uppvärmning och...

Siemens väntas slå samman sin vindkraftsdel med Gamesa, enligt Dow Jones...

Solel bidrar nu till Polarbröds energiförsörjning av fastigheten på...

Fred Olsen Renewables har fått grönt ljus för att uppföra en landbaserad...

Det finns inget samband mellan bioenergiprodukter som etanol och högre...

USA:s lager av råolja steg med 1,2 miljoner fat under förra veckan, jämfört...

Nu har ABB tagit ett integrerat solkrafts- och dieseldrivet mikronät i drift...

Enligt Bloombergs senaste energiprognos så fortsätter kol och gas att vara...

Oljepriserna fortsätter att sjunka för fjärde dagen i följd under tisdagens...

PGI Intelligence offentliggjorde nyligen sin senaste rapport om...

Varning för svenskt ”Energiewende”, bygg ny kärnkraft istället

Ledare

Direkt efter Fukushimahaveriet 2011 gick den tyska förbundskanslern Angela Merkel ut i ett emotionellt präglat utspel. Från en helgjuten position som kärnkraftsförespråkare tvärvände hon och proklamerade att all kärnkraft i Tyskland skulle stängas ner och vara borta 2020. Det nya energiprojektet kallades ”Energiewende”, en jättesatsning i klass med unionen mellan forna Östtyskland och Västtyskland.

Hexicon gör en nyemission på 25 miljoner

Ska säkra bolagets teknik för vindkraft

På så sätt kan företaget säkra utvecklingen av bolagets innovativa teknik för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Finsk politiker blir vd för biobränslekoncern Före detta försvarsminitser Carl Haglund leder Sunshine Kaidi New Energy Group

Fusionskraft

ITER:s styrelse godkände nytt schema Ett uppdaterat schema för första plasman

Kraftvärme

Solenergi

ASRE tar ny order i Kina Solanläggning på 2 megawatt

Vattenkraft

Fortum moderniserar Ljusne Strömmar Ska klara högre förväntade flöden

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category