Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Lördag, juni 25, 2016

Öresundskraft kommer nu att erbjuda biogas istället för naturgas till ett par tusen privatkunder...

Nu har ABB slutfört uppgraderingen av omriktarstationen Celilo för högspänd likström (HVDC) i...

Under den gångna veckan så låg genomsnittspriset på svenska spotmarknaden på ungefär samma nivå...

Energimarknadsinspektionen välkomnar energiöverenskommelsen och konstaterar att svenska kunder...

Nexans kommer att leverera kabel till Danmark för nergrävning av luftledningar. Avtalet är värt...

Göteborg Energi genomför klimatåtgärder som ska minska utsläppen av koldioxid från el- och...

Telgekoncernen säljer nu Telge Kraft AB till den norska energileverantören LOS AS.

Leveranserna av fjärrvärme till slutkund ökade under 2015. Samtidigt så minskade klimatutsläppen...

Att trappa ned på energiimporter och att minska klimatförändringarna är viktiga energipolitiska...

Vid konferensen Atomexpo, som arrangerades nyligen i Moskva, diskuterade branschen kärnkraftens...

Europeiska kommissionen kommer att förnya rapporteringen om nationella energisaneringar, så att...

Oljepriserna har inlett veckan vid stigande nivåer med Brentoljan återigen över 50 dollar per...

Elpriset är uppe på samma nivå som i januari när Sverige hade en köldknäpp.

Kraftringen genomför nu stora investeringar i fjärrvärmenätet i Lund. Detta för att garantera...

Karlshamn Energi och Södra Cell Mörrum har nu skrivit under ett nytt avtal om...

Det basscenario fram till 2030 som ingår i den finländska regeringens energi- och klimatstrategi...

Nu har de nordiska stamnätsoperatörerna, TSO, tagit fram ett förslag på arrangemang på hur fler...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika ökade med 14 till 493 stycken den senaste...

Vid ITER:s artonde styrelsemöte i St Paul-lez-Durance, i Frankrike, godkändes ett uppdaterat...

Fram tills nyligen återanvändes kasserade solceller i bästa fall vid produktion av...

Den finska staden Vasa har ett pågående energi- och klimatprogram, där målet är att bli Finlands första kolneutrala stad. Rejlers bidrar till det...

Vestas Wind Systems bekräftar efter medierykten i USA att bolaget ingått i ett villkorat avtal mellan Vestas och Mid American Energy Company på...

Aska som bildas vid förbränning och förgasning av avfall kan klibba ihop sig och göra så att pannornas effektivitet blir lägre. Farzad Moradian,...

Nu har Öresundskraft och läkemedelstillverkaren McNeil AB i Helsingborg tecknat ett avtal om fjärrvärmeleveranser. Det nya avtalet omfattar...

Den senaste veckans rejält fallande oljepris på världsmarknaden får effekt även vid bensin- och dieselpumparna.

Brittiska forskare vid universiteten i Bristol och Exeter är ett steg närmare att utveckla en ny generation billiga solceller med hög...

Norge producerade i maj preliminärt 1,549 miljoner fat olja per dag, 0,360 miljoner fat flytande naturgas samt 35.000 fat kondensat. Sammanlagt...

BioFuel Region har tillsammans med medlemmar och företag blivit beviljade EU medel för att bygga laddinfrastruktur i Norrbotten och Västerbotten....

Försäljningen av vindkraft ska öka stadigt över en period om fem till tio år, enligt Moody's Investors Service. Detta mycket på grund av...

För närvarande pågår det omfattande och stundtal hetsig debatt om skatt på elektricitet i vårt södra grannland. PSO, som den avgiften heter, är en...

Enligt Finlands utrikesminister borde byggandet av kärnkraft avregleras helt och hållet för att de som är redo att satsa pengar på nya reaktorer...

I New York har man nu färdigställt ett elnätsprojekt som ska underlätta användandet av förnybara energikällor.

Export av dansk energiteknik minskade med 4 procent under 2015 jämfört med året innan. Det är första gången exporten faller sedan 2010. Danmarks...

Oljepriserna fortsätter ned på torsdagen i linje med klen börsutveckling och Brexit-oro, trots att råvaruvalutan dollar har försvagats efter...

Fortum Värme har kopplat in Södersjukhuset på sitt fjärrkylanät Det här är Locums största kylaleverans hittills och den innebär en lokal...

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en så kallad solkarta. Den ska visa den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21...

Vid en ceremoni i Bryssel nyligen så deltog Kemira Kemi i Helsingborg som en av de nominerade i kategorin ”Business” i EU Sustainable Energy...

Nu har Vattenfalls styrelse tagit beslutet att göra investeringar i oberoende härdkylning vid Forsmarks tre kärnkraftreaktorer. Nästa steg är ett...

Finland ser över sin energistrategi och ser flera nya vägar att gå i en rapport från forskningsinstitutet Climate Analytics.

Stortinget i Norge kommer att påskynda målet att göra landet klimatneutralt fram till 2030. Målet skall uppnås genom att alla koldioxidutsläpp i...

Oljepriserna fortsätter på onsdagen ned i den rådande nervositeten gällande...

Avtalet avser 24 stycken Vestas turbiner typ V110 på två megawatt vardera,...

Vattenfall och AP-fonderna får kritik av biståndsorganisationen Forum Syd....

Gårdstensbostäder var tidiga med att utnyttja solenergi för uppvärmning och...

Siemens väntas slå samman sin vindkraftsdel med Gamesa, enligt Dow Jones...

Solel bidrar nu till Polarbröds energiförsörjning av fastigheten på...

Fred Olsen Renewables har fått grönt ljus för att uppföra en landbaserad...

Det finns inget samband mellan bioenergiprodukter som etanol och högre...

USA:s lager av råolja steg med 1,2 miljoner fat under förra veckan, jämfört...

Nu har ABB tagit ett integrerat solkrafts- och dieseldrivet mikronät i drift...

Enligt Bloombergs senaste energiprognos så fortsätter kol och gas att vara...

Oljepriserna fortsätter att sjunka för fjärde dagen i följd under tisdagens...

PGI Intelligence offentliggjorde nyligen sin senaste rapport om...

Danmark, ett av de länder att ta täten i havsbaserad vindkraft, funderar nu...

Under den gångna veckan så ökade de svenska spotpriserna med 13 procent...

International Energy Agency (IEA) höjer prognosen för den globala...

Kärnkraftsleverantören Westinghouse meddelar att bolaget ser positivt på...

Nu har Energimyndigheten tagit ett beslut om att stödja förstudien i LKAB:s...

Soltech har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 11,2...

Elbilspoolen vid Dunkers kulturhus i Helsingborg kommer att flyttas. Den nya...

ABB har nu driftsatt fem ställverk som ska ansluta ett 648 megawatts...

Nu har Renewa och Härjeåns Energi tecknat ett avtal om leverans av en...

Oljepriserna fortsätter att sjunka under måndagens handel, efter att ha...

Eitech har tagit hem ett nytt uppdrag från Vattenfall Eldistribution. Det...

Basindustrin är nöjda med den energiöverenskommelse som regeringen,...

I den blocköverskridande uppgörelsen om den framtida elmarknaden utgör...

Soltech reviderar ned investeringskostnaden i Kina till 240 miljoner kronor...

Partierna öppnar i energiöverenskommelsen för att man ska ta större hänsyn...

Sandbank vid den tyska kusten gynnas av nya installationsplaner vilket...

Vattenfall är nöjda med den nya energiöverenskommelsen. Bolaget menar att...

En bra uppgörelse som är "oerhört viktig" för jobben i basindustrin, anser...

Effektskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att...

Oljepriserna fortsätter att pressas på fredagen, i linje med bred...

Teknikkonsulten Citec har tecknat ett avtal med norska Jacobsen Elektro....

I England så får allt fler städer upp ögonen för fjärrvärmen och dess...

Två nyckelfärdiga kombikraftverk ska byggas i norra delen av Israel och...

Jan Jakobsson blir vd i Cassandra Oil Technology från och med 1 juli 2016....

Exelon, en ledande amerikansk kärnkraftoperatör, planerar att stänga två...

Det norske oljeselskap och BP Norge går samman i ett bolag som ska gå under...

Göteborg Energi har i ett inriktningsbeslutt bestämt att manska erbjuda...

Varning för svenskt ”Energiewende”, bygg ny kärnkraft istället

Ledare

Direkt efter Fukushimahaveriet 2011 gick den tyska förbundskanslern Angela Merkel ut i ett emotionellt präglat utspel. Från en helgjuten position som kärnkraftsförespråkare tvärvände hon och proklamerade att all kärnkraft i Tyskland skulle stängas ner och vara borta 2020. Det nya energiprojektet kallades ”Energiewende”, en jättesatsning i klass med unionen mellan forna Östtyskland och Västtyskland.

Hexicon gör en nyemission på 25 miljoner

Ska säkra bolagets teknik för vindkraft

På så sätt kan företaget säkra utvecklingen av bolagets innovativa teknik för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Finsk politiker blir vd för biobränslekoncern Före detta försvarsminitser Carl Haglund leder Sunshine Kaidi New Energy Group

Fusionskraft

ITER:s styrelse godkände nytt schema Ett uppdaterat schema för första plasman

Kraftvärme

Renewa levererar till Härjeån Energi Biopanna till pelletsfabrik i Sveg

Solenergi

AFA Fastigheter utökar sin solsatsning Fördjupat samarbete med Eneo Solutions

Vattenkraft

Semcon bygger om vattenkraftverk Renoverar Åsens kraftverk åt Fortum

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category