Du är här:
Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Fredag, maj 27, 2016

Vestas ska i samarbete med danska Mita-Teknik erbjuda en uppgradering av 20 år gamla turbiner,...

Subventioner omintetgör marknadsmässiga investeringar på elmarknaden. Detta säger finländska...

Elever och deras lärare i en speciell innovatörklass för fysik vid Viborgs tekniska gymnasium...

Oljepriserna har fortsatt att pressas något under tisdagen, efter att även ha noterats lägre...

USA:s energiminister Ernest Moniz invigde den 20 maj 2016 världens mest kraftfulla sfäriska...

I Piteå så byggs nu en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel...

Kärnkraftsindustrin brottas med stora investeringsbeslut och nu börjar tiden rinna ut för...

Generatoraggregatet John Helgonet på Kraftvärmeverket i Västerås har genomgått en omfattande...

Under 2013 ingick Fortum Värme och Siemens ett avtal värt omkring 250 miljoner kronor för...

Iraks vice oljeminister Fayadh al-Nema uppger att landets totala oljeproduktion har nått 4,7...

Ellevio har nyligen anslutit den största vindkraftsparken hittills till sitt elnät. Parken är...

En arbetsgrupp, som arbets- och näringsministeriet tillsatt, har bedömt att en modell som...

Oljepriserna har fortsatt att sjunka under måndagen, efter att ha tappat även under fredagens...

Stockholm har mer än 10 000 kvadratmeter solceller på tak runtom i staden och en stor del av...

Trots många prognoser om inbromsnings så fortsatte vindkraften att byggas ut under 2015. Under...

Installation av turbiner har nu färdigställts på den havsbaserade vindkraftsparken Gode Wind 1...

I dag drivs två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik med miljövänliga...

En finsk doktorsavhandling utarbetad av Svetlana Marmutova från Vasa universitet visar att...

Näringsminister Mikael Damberg (S) känner sig nöjd med den granskning Vattenfall gjort av...

Nu lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala...

Sex företrädare inom vindkraft argumenterar i en debattartikel för införande av stödsystem till förnybar energi. Tills dess att det blir dyrare...

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid för att utforma och bygga en tunnel under floden Humber på östkusten...

Flytande solpaneler lockar allt större intresse, i takt med att tekniken blivit billigare och bättre.

Iran har inga planer på att frysa produktionen av råolja eller exporten. Det sade landets vice oljeminister Rokneddin Javadi på söndagen, enligt...

Användningen av kol som bränsle för elproduktion sjönk i Polen cirka 5 procent mellan 2008 och 2014.

Avtalet avser den havsbaserade parken Hornsea One, där en reaktiv hjälpstation ska installeras.

Oljepriserna har fortsatt att stiga marginellt under fredagens handel, efter att ha återhämtat sig en del under torsdagskvällen. Dessförinnan...

Deutsche Bank offentliggjorde nyligen en rapport under rubriken ”Välkommen till litium-jonernas tidevarv”. Rubriken liknar det mesta i dagens...

Vattenfall planerar för ett helt nytt värmeverk i Uppsala. I anläggningens så ska man ersätta torv och olja med förnybara biobränslen. Totalt så...

Skånska Energi har fått två order för installation av geoenergianläggningar för leverans under 2016. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt...

Konstruktionen av exportpipelinen som ska koppla på produktionsanläggningen för fas 1 av Shamaran Petroleums Atrush-fält, i Iraks självstyrande...

Vinden har vänt för den finländska vindkraften. Det tidigare systemet som garanterade ett visst bestämt pris för vindkraftsproducenten har...

En proposition om samlad torvprövning kommer snart att lämnas till riksdagen. Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på...

Ett oväntat statligt danskt subventionsstopp för solceller sänkte drastiskt priserna för solvärmeteknik. Och nu ligger priset på el i nivå med...

Affärsrisken för Vattenfall minskar om kraftkoncernen får sälja sina tyska brunkolstillgångar, enligt ratinginstitutet Standard & Poor's (S...

Oljepriserna har fortsatt den nedåtriktade rekylen, vilken inleddes efter dollarförstärkningen på onsdagskvällen i spåren av Federal Reserves...

Vid köldknäppar och andra förbrukningstoppar, när Sveriges så kallade effektreserv behöver tas i bruk, ska elen produceras förnybart.

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning. Här finns planer på större...

Franska Totals har nu haft officiell start av ett nytt gasprojekt i närheten av de brittiska Shetlandsöarna. Gasanläggningen som öppnades i...

Oljepriset faller efter en oväntat stor ökning av oljelager i USA samt en dollarförstärkning i kölvattnet på ett protokoll från USA:s centralbank...

Ibland levererar vetenskapen oväntade överraskningar och det var precis vad...

Sveriges största drivmedelsföretag, Preem, etablerar nu verksamhet i Norge,...

På lördagen 14 maj så avslutades den årliga revisionen av Oskarshamn 1....

Brentoljepriset handlades i stort sett oförändrat samtidigt som WTI-...

Norges olje- och energidepartement har delat ut tio nya licenser för...

Nu görs ett rejält omtag i en för Sverige traditionellt svag sektor - de...

Av tradition utses varje år en person eller organisation som gjort en...

Arbetet för att ta fram ett gemensamt regelverk för den Europeiska...

Nu gräver man en gång, inte tre. Det är tanken när fjärrvärmeledningar,...

Förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering är fortsatt stort hos invånarna...

USA:s lager av råolja sjönk med 1,1 miljoner fat under förra veckan, jämfört...

Grekland och fem andra länder i sydöstra Europa har skrivit på ett avtal om...

Forskare vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) har...

Råoljepriserna tog en paus i prisuppgången under tisdagens handel, efter att...

Vid Lunds universitet så har forskare lyckats förklara hur järnbaserade...

Under den gångna veckan så gick de svenska spotpriserna upp i genomsnitt med...

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta...

Nu har Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy LLC tecknat ett...

Danmark kommer att stödja USA i fråga om utveckling av havsbaserade...

Det gångna året visade sig vara mycket starkt för Höganäs Energi. Bolaget...

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tar avstånd från miljöaktivisternas...

Företagsledningen i amerikanska Omahas statliga kraftförsörjningsdistrikt (...

Utbyggnaden av nya vindkraftverk bromsas av den ekonomiska osäkerhet som...

Enligt både investmentbanken Goldman Sachs och USA:s energimyndighet EIA...

Beslutet uppstod efter att flera experter på Chatham House, Royal Institute...

Goldman Sachs höjer sina utsikter för oljepriset avseende det andra...

Nordisk Energi och Nordisk Papper & Massa ger ut en tryckt och digital...

Nu publicerar Bixia sin långtidsprognos gällande elprisutvecklingen fram...

Under lördags 14 maj så avslutades Oskarshamn 1 sin årliga...

Redan i september förra året gjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika minskade med 2 stycken till...

EU-kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket för energitrygghet som gör...

Testerna med gasutvinning i Siljansringen fick avbrytas härom dagen sedan...

Under Kinas nya femårsplan, som börjar 2016, kommer sex till åtta nya...

Vattenfalls dotterbolag Nuon har lagt ett bud på att få bygga två...

Opec reviderar upp utbudsprognosen för 2016 marginellt samtidigt som...

Malmberg har fått i uppdrag att uppföra en geoenergianläggning till...

Under sommaren 2016, om allt går enligt plan, börjar den andra reaktorn vid...

Vid byggnation av exempelvis nya vindkraftsparker används normalt större...

Umeå Energi lanserade nyligen möjligheten för privatpersoner att hyra...

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Skräddarsydd lösning för varje kund

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Energetic Machinery är bolaget som skiljer sig från andra inom samma område genom att satsa mer på flexibilitet, kundfokus och snabbhet. Detta kan uppnås genom att helt gå in för att satsa på service och sätta kunden i fokus.

Empowers smarta nät sänkte driftkostnaderna för kunden

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Helen Elnät ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors med över 300 000 invånare. Helen Elnät (tidigare Helsingfors Energi) har i samarbete med Empower genomfört ett stort fjärravläsningsarbete i Helsingfors innerstad. Empower bidrog med bland annat projektledning och byte av cirka 60 000 mätare.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Fusionskraft

Danska elever byggde Nordens första fusionsreaktor Projektarbete på danskt tekniskt gymnasium

Kärnkraft

Franska kärnkraftsarbetare går ut i strejk Drabbar 16 av 19 kärnkraftverk

Kraftvärme

Solenergi

Solceller på 40-talsbyggnad Stockholmshem installerar i Hökarängen

Vattenkraft

Semcon bygger om vattenkraftverk Renoverar Åsens kraftverk åt Fortum

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category