Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Tisdag, januari 17, 2017

Kostnaderna för den norska oljeindustrin har sedan 2014 mer än halverats, enligt en ny rapport...

ABB kammar hem en brasiliansk order värd cirka 668 miljoner kronor (75 miljoner dollar) för att...

I mars är det dags för Nordic Baltic Bioenergy i Helsingfors.

För tillverkning av epoxibindemedel och polykarbonatplast använder man bland annat ämnet...

Öresundskraft har distribuerat gas i Helsingborg sedan 1800-talet och under gator och trottoarer...

Antalet nya gasdrivna bilar i Finland är blygsamt när man jämför med exempelvis Sverige där...

Svensk geoenergi har länge saknat en långsiktig plan för forskning, utveckling och innovation,...

Chalmersforskaren Magnus Karlström märker av ett nyväckt intresse för bränsleceller, skriver...

Det bedrivs världen över forskning som fokuserar på solceller gjorda med en film som efterliknar...

Energiforsk kommer öppna upp dörrarna till konferensen Nuclear Technology and Policy...

Svenskt Vatten Utveckling har släppt en ny rapport: Livscykelanalys av slamhantering med...

Karlstads El- och Stadsnät har flera utvecklingsplaner under 2017, med fokus på stora...

Coca-Cola i Sverige gick från att använda 76 procent förnybart bränsle till 90 procent i egna...

Den viktigaste elmarknadshändelsen i Sverige 2016 var den blocköverskridande...

En ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i tidskriften Nature Energy visar att de...

De stora flygplatserna i de nordiska huvudstäderna noterade alla rekord i fjol vad gäller...

Exempel på begreppet testbädd är: Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/...

Snart, i maj 2017, öppnar sin åttonde hållbara station i Nykvarn. Den beskrivs som en toppmodern...

Det gångna året var laddhybridernas år, skriver Power Circle som även spår att det blir detsamma...

"I.D.-familjen kommer att vara ekonomiskt överkomlig för miljoner människor." Så förklarar...

Mer än 906 miljoner kronor (100 miljoner dollar), så mycket är ABB:s senaste order värd gällande upprustning av en historisk HVDC-länk i USA.

Subsynkrona oscillationer eller subsynkron resonans (SSR) är ett mycket allvarligt men ovanligt problem i kraftverk som i värsta fall kan...

För andra året i rad var avveckling och nedmontering ett av ämnena under Kärnteknik 2016, men det pratades även om flera andra aktuella...

– När Energikommissionen nu lägger sitt slutbetänkande har man tyvärr inte hanterat effektfrågan, utan föreslår att den nuvarande marknadsmodellen...

Indiens statliga kraftbolag Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) har lagt en order på ABB gällande en långdistanslänk för...

Neste och polska Polferries bedriver färjetrafik på Östersjön. De har nu tecknat ett avtal om leverans av lågsvavligt fartygsbränsle 2017 för...

Systemteknik har installerat en solcellsanläggning från Garo på 250 kvadratmeter och 40 kilowatt. Parken blir den största anläggningen i kommunen...

Orderingången till den svenska industrin var oförändrad i november jämfört med oktober. Men jämfört med november 2015 sjönk den totala...

Statens budgetöverskott landade på 85,3 miljarder kronor för 2016, enligt Riksgäldens siffror. Myndigheten hade i oktober räknat med ett överskott...

Energikommissionens betänkande har nyligen presenterats och Hyresgästföreningen ser positivt på ambitionen, en svensk långsiktig energipolitik.

Lerums Kommun har tillsammans med Systemteknik installerat en solcellsanläggning på 250 kvadratmeter och 40 kilowatt i den nya företagsparken...

Energikommissionen har nu lämnat sitt slutbetänkande till Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan.

Vattenfall köper det tyska vindkraftsprojektet PNE Wind Atlantis från det tyska bolaget PNE Wind.

Under Inspectas konferens Kärnteknik 2016 fokuserades det även på hur hållbar drift ska kunna uppnås, vilket bland annat handlar om att bibehålla...

SKB har nyligen lämnat sin beräkning av kostnaderna för att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016.

Länsstyrelserna i kustlänen ska nyligen ha fått ett första utkast till en ny havsplan som ska vara antagen redan 2019, skriver P4 Gävleborg.

Energikommissionens slutbetänkande har nu lagts fram och energiminister Ibrahim Baylan (S) vill få igenom förslagen i riksdagen före valet 2018....

Öresundskrafts planer på att utnyttja kallt havsvatten för kyländamål har nu fått grönt ljus av Mark- och miljödomstolen.

Runt 750 deltagare och 40 utställare deltog i Vind 2016 med det anrika Münchenbryggeriet i Stockholm som skådeplats. Temat var ”Från inställning...

Som ett exempel på ett passivt säkerhetssystem och hur det skiljer sig från de aktiva systemen beskriver Mike Waite inneslutningskärlets kylsystem...

Nu har för första gången flygplan på Åre Östersund Airport tankats med...

Oljepriset faller sedan Iran och flera oljeproducenter i USA ökat trycket....

Energikommissionen presenterar sitt slutbetänkande. Men en majoritet av...

Ett väldigt torrt klimat har bland annat lett till att Kalmar Vatten...

Tysklands export steg i november mer än väntat, med en ökningstakt på 3,9...

Den 18 januari arrangerar Energiforsk tillsammans med IEA ett seminarium där...

Skanska och Entra har tecknat avtal om att bygga världens nordligaste...

Danska Vestas höjer prognosen för det fria kassaflödet under 2016 till 1,5...

Biltillverkarna har upptäckt den årliga elektronikmässan CES, som arrangeras...

Zawiya är den sista av nio libyska oljeterminaler som har öppnats på nytt,...

Saudiarabien ska ha inlett samtal med kunder om en minskning av...

Ryska kärnbränsletillverkaren TVEL har tecknat ett avtal med kinesiska...

CES tjuvstartade med presentation av e-bilen FF 91. Det blev en något pinsam...

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen, när det gäller att...

Då Inspectas årliga kärntekniksymposium hölls nyligen på Scandic Infracity i...

Anders Sandoff vid Handelshögskolan i Göteborg, Mats Björs, vd för Swedisol...

Luleå Energis huvudkontor på Porsön i Luleå är den första kontorsbyggnaden i...

Kina kommer att investera i förnybar energi, landets energisektor ska...

Kraftverkstillverkaren BWSC fortsätter att bygga även annat än bara...

Det finns undersökningar som visar att det är i länder med omfattande...

En ny forskningsrapport från Gröna IT-innovationer för fjärrvärme, visar att...

Tillverkare kan nu tävla om den bästa i sitt slag av energismart gatu- eller...

Fyra bolag med spetskompetens har gått samman och bildat Netgroup Energy för...

Ahlsell står på flera ben som leverantör av produkter och tjänster till...

Fortum Värme fasar ut fossila bränslen i Värtaverket i Stockholm och har...

Bixia meddelar i ett pressmeddelande att de har tecknat ett treårsavtal med...

Som första bolag i världen har Swedavia köpt in biobränsle till flyg som...

Faraday Future har nyligen visat upp en nästan produktionsklar elbil, FF91....

Samtidigt som Obama-administrationen under de senaste åren påtog sig...

18 värmländska kommuner har nu gått ihop och bildat en samarbetsgrupp för...

Oljepriset stiger med över två procent sedan handeln öppnat igen efter...

Ett nederländskt forskningsteam från Universitetet i Utrecht har utrett hur...

I länder med mycket sol ska kostnaden för solel vara lika mycket som som el...

SolTech Energy meddelar att deras dotterbolag ASRE har anslutit ytterligare...

Svenska myFC lanserar nu, enligt dem, världens tunnaste bränslecell, som ska...

Elpriset 2017 väntas bli högre än 28 öre per kilowattimme. Energiskatten ska...

I slutet av 2016 konverterades uppvärmningen i ett bostadshus i Vallentuna...

Skogsmarken i Robin Hoods hemtrakter kan behövas för borrning av skiffergas...

Enligt statistik från Nord Pool som GodEl sammanställt ska elpriset under...

Alfa Laval, som har hand om allt inom värmeöverföring, separering och...

Nya brännare minskar utsläppen vid Värtaverket

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Fortum Värme fasar ut fossila bränslen i Värtaverket i Stockholm och har bytt ut sina förbränningssystem i fyra stycken (över 40 år gamla) pannor. Fortum Power Solutions har levererat nya brännare som hjälper till att minska NOx-utsläppen i anläggningen och möjliggör en bredare bränslemix.

Stor kompetens inom materialkännedom och standarder till kärnkraftverk

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Ahlsell står på flera ben som leverantör av produkter och tjänster till kärnkraftsindustrin.

Materialkompetens inom segmentet elprodukter, rör och armatur speciellt för kärnkraftsområdet.
Utförande av oberoende, godkända tredjepartsprovningar.

Netgroup Energy erbjuder paketlösningar till kärnkraftsindustrin

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Fyra bolag med spetskompetens har gått samman och bildat Netgroup Energy för att skapa mervärde genom samarbete. Fokus är på tekniska konsulttjänster och förmåga att driva utvecklings och underhållsprojekt.

De fyra bolagen är: FS Dynamics, Infotiv, Conmore och Risk Pilot.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

  • Inga kommande evenemang i apr 17
  • Inga kommande evenemang i jun 17
  • Inga kommande evenemang i jul 17
  • Inga kommande evenemang i aug 17
  • Inga kommande evenemang i sep 17
  • Inga kommande evenemang i okt 17
  • Inga kommande evenemang i nov 17
  • Inga kommande evenemang i dec 17
Rss Icon

Bioenergi

Skövde Biogas säljs av Göteborg Energi och Skövde kommun avyttrar bolaget

Fusionskraft

”Politiska aktörer svårare att kontrollera än ITER:s teknik” ITER:s generaldirektör ser fusionen som framtidens energiförsörjning

Kärnkraft

Barsebäcksverket: Avvecklingen fortsätter Nya tillstånd måste sökas

Kraftvärme

Nya brännare minskar utsläppen vid Värtaverket Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Solenergi

AES bygger solkraft på Hawaii Projektet omfattar 28 megawatt

Vattenkraft

Kalmar Vatten rustar upp Torrt klimat bär med sig utmaningar

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category