Du är här:
Mötesplatsen för dig inom energibranschen ○ Onsdag, maj 25, 2016

Näringsminister Mikael Damberg (S) känner sig nöjd med den granskning Vattenfall gjort av...

Nu lanseras en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala...

Sex företrädare inom vindkraft argumenterar i en debattartikel för införande av stödsystem till...

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid för att utforma och...

Flytande solpaneler lockar allt större intresse, i takt med att tekniken blivit billigare och...

Iran har inga planer på att frysa produktionen av råolja eller exporten. Det sade landets vice...

Användningen av kol som bränsle för elproduktion sjönk i Polen cirka 5 procent mellan 2008 och...

Avtalet avser den havsbaserade parken Hornsea One, där en reaktiv hjälpstation ska installeras...

Oljepriserna har fortsatt att stiga marginellt under fredagens handel, efter att ha återhämtat...

Deutsche Bank offentliggjorde nyligen en rapport under rubriken ”Välkommen till litium-jonernas...

Vattenfall planerar för ett helt nytt värmeverk i Uppsala. I anläggningens så ska man ersätta...

Skånska Energi har fått två order för installation av geoenergianläggningar för leverans under...

Konstruktionen av exportpipelinen som ska koppla på produktionsanläggningen för fas 1 av...

Vinden har vänt för den finländska vindkraften. Det tidigare systemet som garanterade ett visst...

En proposition om samlad torvprövning kommer snart att lämnas till riksdagen. Regeringen...

Ett oväntat statligt danskt subventionsstopp för solceller sänkte drastiskt priserna för...

Affärsrisken för Vattenfall minskar om kraftkoncernen får sälja sina tyska brunkolstillgångar,...

Oljepriserna har fortsatt den nedåtriktade rekylen, vilken inleddes efter dollarförstärkningen...

Vid köldknäppar och andra förbrukningstoppar, när Sveriges så kallade effektreserv behöver tas i...

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida...

Franska Totals har nu haft officiell start av ett nytt gasprojekt i närheten av de brittiska Shetlandsöarna. Gasanläggningen som öppnades i...

Oljepriset faller efter en oväntat stor ökning av oljelager i USA samt en dollarförstärkning i kölvattnet på ett protokoll från USA:s centralbank...

Ibland levererar vetenskapen oväntade överraskningar och det var precis vad som hände när en grupp amerikanska forskare från Argonne National...

Sveriges största drivmedelsföretag, Preem, etablerar nu verksamhet i Norge, med fokus på drivmedel med hög andel förnybart innehåll.

På lördagen 14 maj så avslutades den årliga revisionen av Oskarshamn 1. Detta i och med att anläggningen fasade in mot yttre nät, drygt ett dygn...

Brentoljepriset handlades i stort sett oförändrat samtidigt som WTI-oljepriset var ned något under eftermiddagshandeln på onsdagen. Dollarn har...

Norges olje- och energidepartement har delat ut tio nya licenser för exploatering av potentiella oljekällor i Barents hav. Tretton bolag får vara...

Nu görs ett rejält omtag i en för Sverige traditionellt svag sektor - de statliga forskningsinstituten. Samtidigt flyttar statens ägarbolag för...

Av tradition utses varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset till...

Arbetet för att ta fram ett gemensamt regelverk för den Europeiska elmarknaden fortsätter. Nyligen så röstade kommittén med EU:s medlemsstater ja...

Nu gräver man en gång, inte tre. Det är tanken när fjärrvärmeledningar, vattenledningar och rör för fiberkabel läggs i marken samtidigt i...

Förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering är fortsatt stort hos invånarna i Östhammars kommun. Det visar den årliga opinionsundersökningen som...

USA:s lager av råolja sjönk med 1,1 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan, enligt lagerstatistik från branschorganisationen...

Grekland och fem andra länder i sydöstra Europa har skrivit på ett avtal om att bygga en 87 mil lång gasledning för att ta in gas till EU från...

Forskare vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) har utarbetat en analys under namnet ”Energitendenser fram till 2050”....

Råoljepriserna tog en paus i prisuppgången under tisdagens handel, efter att ha handlats på de högsta nivåerna sedan hösten 2015 på måndagen. Även...

Vid Lunds universitet så har forskare lyckats förklara hur järnbaserade färgämnen fungerar på molekylär nivå i solceller. Dessa nya resultat kan...

Under den gångna veckan så gick de svenska spotpriserna upp i genomsnitt med cirka 5 procent jämfört med veckan innan. Veckomedlet låg omkring 23...

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta siffran på fem år. Den största delen av ökningen stod biodieseln för....

Nu har Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy LLC tecknat ett samarbetsavtal för att bolagen ska kunna undersöka möjligheterna att bygga...

Danmark kommer att stödja USA i fråga om utveckling av havsbaserade...

Det gångna året visade sig vara mycket starkt för Höganäs Energi. Bolaget...

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tar avstånd från miljöaktivisternas...

Företagsledningen i amerikanska Omahas statliga kraftförsörjningsdistrikt (...

Utbyggnaden av nya vindkraftverk bromsas av den ekonomiska osäkerhet som...

Enligt både investmentbanken Goldman Sachs och USA:s energimyndighet EIA...

Beslutet uppstod efter att flera experter på Chatham House, Royal Institute...

Goldman Sachs höjer sina utsikter för oljepriset avseende det andra...

Nordisk Energi och Nordisk Papper & Massa ger ut en tryckt och digital...

Nu publicerar Bixia sin långtidsprognos gällande elprisutvecklingen fram...

Under lördags 14 maj så avslutades Oskarshamn 1 sin årliga...

Redan i september förra året gjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet upp...

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Nordamerika minskade med 2 stycken till...

EU-kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket för energitrygghet som gör...

Testerna med gasutvinning i Siljansringen fick avbrytas härom dagen sedan...

Under Kinas nya femårsplan, som börjar 2016, kommer sex till åtta nya...

Vattenfalls dotterbolag Nuon har lagt ett bud på att få bygga två...

Opec reviderar upp utbudsprognosen för 2016 marginellt samtidigt som...

Malmberg har fått i uppdrag att uppföra en geoenergianläggning till...

Under sommaren 2016, om allt går enligt plan, börjar den andra reaktorn vid...

Vid byggnation av exempelvis nya vindkraftsparker används normalt större...

Umeå Energi lanserade nyligen möjligheten för privatpersoner att hyra...

Sundsvall Energis första delårsrapport för året visar på ett starkt...

Regeringen kan stoppa Vattenfalls planerade brunkolsaffär, enligt rättslig...

Sedan start 2010 så har Gästrike Ekogas haft en långsiktig plan på att...

Fortum och Jönköping Energi har inlett ett samarbete för att bygga ut...

Råoljepriserna har fortsatt att stiga under torsdagens handel, efter att ha...

Landschefen Hannu Kostiainen går i pension och Elina Kivioja tillträder som...

Den statskontrollerade danska energikoncernen Dong Energy planerar en...

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris Vintra,...

Etrion rapporterar ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner dollar (-2,5)...

Kuwaits oljeminister Anas al-Saleh förväntar sig inte att det kommer tas...

Elnätsavgifterna har ökat med i snitt sex procent det senaste året - den...

Systemet är utformat för avlägsna områden som inte har tillgång till ett...

National Grid USA installerar ABB:s system för avbrottshantering i New York...

Nu kan boende i Järfälla fylla sina fordonstankar med biogas gjord på lokalt...

Råoljepriserna har stigit något under onsdagens handel, efter att även ha...

Malin Flysjö tar över efter Arne Persson som vd på Borås Elhandel.

Lundin Petroleums Brynhildfält hade en produktion på 3.100 fat per dag netto...

Den tyska energikoncernen Eon redovisar ett vinstlyft på 8 procent för årets...

Nyckelfärdigt koncept för turbiner och generatorer

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

I mars i år lanserades TGS, Turbine and Generator Solutions, som är Fortums avdelning för underhåll och reparationer av turbiner och generatorer.

Skräddarsydd lösning för varje kund

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Energetic Machinery är bolaget som skiljer sig från andra inom samma område genom att satsa mer på flexibilitet, kundfokus och snabbhet. Detta kan uppnås genom att helt gå in för att satsa på service och sätta kunden i fokus.

Empowers smarta nät sänkte driftkostnaderna för kunden

Cross Media Promotion i samarbete med Nordisk Energi

Helen Elnät ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors med över 300 000 invånare. Helen Elnät (tidigare Helsingfors Energi) har i samarbete med Empower genomfört ett stort fjärravläsningsarbete i Helsingfors innerstad. Empower bidrog med bland annat projektledning och byte av cirka 60 000 mätare.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Bioenergi

Regeringen föreslår torvprövning All torvverksamhet prövas enligt samma lagstiftning

Fusionskraft

Danska elever byggde Nordens första fusionsreaktor Projektarbete på danskt tekniskt gymnasium

Kärnkraft

Effektskatten förväntas försvinna Samtal pågår om effektskatten

Kraftvärme

Renovering av Kraftvärmeverket i Västerås Generatoraggregat uppgraderas

Solenergi

Solceller på 40-talsbyggnad Stockholmshem installerar i Hökarängen

Vattenkraft

Semcon bygger om vattenkraftverk Renoverar Åsens kraftverk åt Fortum

Tekniksprång och paradigmskifte tar kraftvärmen framåt

Ledare

Tags in Category